t slot heerlijkheid geldrop

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:7,  blz.109 -110

‘t Slot en de heerlijkheid van Geldrop

door: F.W.Smulders
 
Aert Danielsz. van Goer
man van vrouwe Jut, (weduwe van heer Heymericke van Drueten, ridder) heeft op 3 Juli 1462 opgedragen aan de edelman heer Philip van Horne, heer van Bauceeygnis, Gaesbokoke, Honscoeten, Heze en Leende:
’t Slot van Geldrop met de hoge, middelbare en lage rechtsmacht over Geldrop, een molen, en die tiender van Geldrop en Riele, de grote tiend in en buiten de parochie Geldrop, de tiend van Hulse, die Hooge Hende, de Aker tiende en die heggetiende, en andere goederen, cijnzen, renten, pachten, tol, hoenderen, kapoenen, visserijen, bossen, heiden, vijvers en waranden.
Aert had vroeger vroeger daaruit een lijfrente van 45 peters verkocht aan voornoemde Philip van Horne.
Philip, heer van Geldrop, weduwnaar van jonkvrouw Lijsbeth, dochter van wijlen Henrick van der Daesdonck, had zijn vruchtgebruik in die goederen gegeven aan Aert Danielsz. van Goer.
(den Bosch R.1232 fol.235)

Heer Philip van Hoerne, en zijn borgen: Rutger Willemsz. van Erpe en Aert Willemsz. van Heze, beloven aan heer Claes van der Dussen, commendator van Aldenbiesen van de Duitse Orde, (die beloofd had de opdracht der heerlijkheid Geldrop te waarborgen) ten behoeve van de kommanderij van Aldenbiezen te betalen:
830 rijnsgulden op Lichtmis a.s.
433 1/3 rijnsgulden op Lichtmis over een jaar;
400 rijnsgulden op Lichtmis over 2 jaar;
366 2/5 rijnsgulden op Lichtmis over 5 jaar;
300 rijnsgulden op Lichtmis over vier jaar;
287½ rijnsgulden op Lichtmis over vijf jaar;
157½ rijnsgulden op Lichtmis over zes jaar
(dat is tezamen 2755 rijnsgulden).
Heer Philip en zijn borgen beloven heer Claes op te vesten in die geldsommen ten overstaan van de leenheer.
Aert van Goer geeft aan heer Claes op 3 Juli 1462 al zijn haaflijke goederen in Geldrop.(Den Bosch R.1232 fiol.236 en 236)

Ga terug