De voorzaten van Mgr. J.Bluyssen

Heemkronijk jaar:1987, jaargang:26, nummer:2, pag:63 -68

DE VOORZATEN VAN MGR. J. BLUYSSEN

TONGELRE - LEENDE - ASTEN

door: A.F.N. van Asten

 

De oer-brabantse familie Bluyssen -in vroeger tijden ge schreven als Bloys of Bloyssen-  ontleent zeer waarschijnlijk haar naam aan de voornaam Bloys. Deze Familie vindt denkelijk haar oorsprong in de plaats Zeelst. Immers op het eind van de 14de eeuw vinden we, dat in 1389 Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs, een rogcijns verkoopt uit zijn land te Zeelst (1). In de 15de eeuw zien we een Ywan Blussen optreden te Tongelre (2) en o.a. een Jan Bloyssen te Eindhoven (3). Ook in de Somerense schepenprotokollen vonden we voor 1600 diverse malen Bloysen.

Vanuit Tongelre trekt rond 1550 een Willem Bluyssen naar Leende. Hij huwt er en vestigt zich aldaar in het gehucht Leenderstrijp. Deze tak van de Bluyssens heeft aldaar bijna twee eeuwen gewoond. Een van hun huizen stond niet ver van de lagere school, het gebouwtje dat rond 1974 te zien was in de film ”Help de dokter verzuipt".

Uit dit Leenderstrijp trekt rond 1750 Antony Bluyssen als jongeman naar Asten en begint er als gareel- en zadelmaker. Uit de overvloed van gegevens laten we hierna heel beknopt in een rechte lijn van dertien generaties, de afstamming volgen van Mgr. J.W.M. Bluyssen, eerder bisschop van Den Bosch.

I-ste generatie. JAN HENRICK BLUYSSEN. Hij is als zoon van Henrick rond 1495 geboren en woont in Tongelre, later in Woensel op het Broeck. Jan overlijdt tussen 1552 en 1556. Hij huwt met Elisabeth. Zij is een dochter van Jan Cornelis Scoemekers en Katharijn Gijsbert dochter van den Eynde (4). Uit dit huwelijk een aantal kinderen, waarbij Jan, Gijsbert, Ievo en Willem (Deze laatste volgt onder II). Uit Ievo of Ywan is een belangrijke tak in Geldrop te vinden.

II WILLEM BLUYSSEN, geboren rond 1535 verkoopt op 24-02- 1570 een deel van zijn goederen die hij van zijn ouders in erfdeling verkregen heeft (5). Willem trekt naar Leenderstrijp en huwt te Leende met Elisabeth van den Broek, een dochter van Jan van den Broek en Anna Pompen. Uit dit huwelijk als kinderen: Jan (hij volgt III), Wouter en Jacob. Deze laatste Jacob huwt met Jenneke van den Gruythuysen. Jacob woont eveneens te Leende en heeft er o.a. een zoon Frans, rond 1602 te Leende geboren. Deze Frans huwt rond 1625 met Maria Jan van Hooff uit Nuenen of Tongelre, Te Leende heeft Frans veel nakomelingen.

III JAN WILLEM BLUYSSEN, geboren rond 1565 woont in Leende. Hij huwt met Catharina Jan Marcelis van den Oudenhuys.

Dierick Henrick Janssoen alias van Dyck uit Nuenen is gehuwd met Mechtelt en heeft een tweetal dochters n.l. Katharina en Geertruyt. Katharina huwt met Willem van Luytelaer. Geertruyt huwt met Jan Ceelen -ook wel Jan Marcelis van den Oudenhuysen geheten. Uit dit huwelijk van Jan Ceelen en Geertruy is een dochter Catharina geboren. Zij huwt met onze Jan Willem Bluyssen.  

Op 03-01-1628 delen te Leende de acht kinderen van Jan en  

Catharina, hierbij is Marcel (hij volgt IV).  

IV MARCEL JAN BLUYSSEN, geboren te Leende rond 1605 en er op 01-11-1678 overleden, huwt met Gertrudis. Zij is een dochter van Adriaen Broekmans alias Nasen. Marcel Bluyssen erft in 1650 van zijn vrouws vader een huis in Leenderstrijp. Uit dit huwelijk van Marcel als kinderen o.a.: Joannes (hij volgt V), Helena en Joseph. Deze laatste Joseph is op 11-10-1644 te Leende gedoopt, hij huwt er op 01-O8-1683 met Heilke Jan Pompen. Ze hebben een zoon Frans die op 17-09-1730 te Leende met Catharina Baten huwt. Uit dit huwelijk van Frans is op 15-05- 1733 te Leende een dochter Helena Bluyssen geboren die op 21-01-1753 aldaar met Ariaen Verhoeven huwt; Hieruit stamt onze bekende pater A.J. Verhoeven C.S.Sp. uit Budel.  

V JOANNES MARCEL BLUYSSEN, gedoopt te Leende op 04-01-1638 en aldaar op 15-12-1688 overleden, huwt er op 10-05-1671 met Catharina Wils Muysers. Zij overlijdt te Leende op 06-11-1716. Uit dit huwelijk o.a. Marcelis (hij volgt VI)

VI MARCELIS JAN BLUYSSEN is op 07-02-1683 te Leende gedoopt en huwt er op 07-10-1708 met Elisabeth van Engelen ook wel van Pelt genoemd. Zij was op 15-05-1682 te Leende gedoopt als dochter van Jan van Engelen alias van Pelt en van Catharina Frans Pompen.

Hieruit een viertal zonen: Gerardus, Joannes, Godefridus er Antonias (hij volgt VII).

In 1752 worden te Leende de goederen van wijlen Marcel en Elisabeth gedeeld (6).

VII ANTONY BLUYSSEN, gedoopt te Leende 0p 13-03-1717 en op 16-10-1779 te Asten begraven.

Antony trok  1746 naar Asten en huwde op 09-08-1750 te Bakel met Anna Maria de Veth, gedoopt te Bakel 13-12-1723 als dochter van Joannes de Veth en Ida. Anna Maria werd op 13-09-1779 te Asten begraven.

Antony begon in Asten in een gehuurd huis als gareelmaker.

Uit dit huwelijk o.a. Joannes (hij volgt VIII).

VIII JOANNES BLUYSSEN, gedoopt te Asten op 14-07-1756 en aldaar op 31-01-1839 overleden, huwde op 26-08-1781 met Anna Maria Bakens, gedoopt te Asten 23-11-1754 als dochter van Ambrosius Bakens en Petronella Verberne. Hieruit o.a, Antony (hij volgt IX).

IX ANTONY BLUYSSEN, gedoopt te Asten op 13-09-1782 en aldaar 31-03-1853 overleden, huwde op 05-05-1811 te Asten met Maria Catharina Coolen. Zij was op 05-11-1786 te Asten gedoopt als dochter van Johannes Willem Coolen en Anna de Laat. Ze overleed te Asten op 05-03-1850.

De bekende Deurnese romanschrijver Antoon Coolen stamt uit deze familie Coolen uit Asten.

De zadelmakerij werd door Antoon Bluyssen aan de kant gezet en hij begon met veel succes als fabrikant. Toen Antony in 1853 overleed breidden zijn drie zonen onder de naam Firma A.Bluijssen en Zonen de handel in boter en textiel aanzienlijk uit.

Uit dit huwelijk o.a. Johannes, Wilhelmus en Joannes (hij volgt X).

X JOANNES BLUYSSEN, geboren te Asten op 24-01-1821 en aldaar 26-03-1897 overleden, huwde op 06-08-1852 te Asten met Anna Maria Josepha van den Dries. Zij was op 05-10- 1822 te Woensdrecht geboren als dochter van Cornelus van den Dries en Adriana van Gils. Anna Maria overleed te Asten op 26-03-1899. Ze woonden in de Burg. Wijnenstraat.

Uit dit huwelijk o.a. Johannes Hermanus Severius (hij volgt XI).

XI JOHANNES HERMANUS SEVERIUS BLUYSSEN, geboren te Asten op 22-10-1862 en op 03-03-1927 te Nijmegen overleden, huwde op 30-07-1889 te Geldrop met Catharina Brigitta van den Heuvel. Zij was op 11-07-1864 te Geldrop geboren als dochter de fabrikant Wilhelmus van den Heuvel en Paulina Kouwenbergh. Rond 1900 was de firma Bluyssen uit Asten op het hoogtepunt van haar aktiviteiten. In 1907 trok de familie Bluyssen naar Nijmegen.

Uit dit huwelijk o.a. Wilhelmus A.J.M. (hij volgt XII).

XII WILHELMUS A.J.M. BLUYSSEN, geboren te Asten op 29-03-1893 en te Nijmegen op 17-04-1948 overleden, huwde op 28-04-1925 in Nijmegen met Maria Catharina Gussenhoven, geboren te Nijmegen op 29-06-1903 als dochter van Johannes Gussenhoven en Clara Huyg.  Maria Catharina, de moeder van onze bisschop, overleed te Nijmegen op 20-07-1969

Uit dit huwelijk o.a. Johannes Wilhelmus Maria (hij volgt XIII)

XIII JOHANNES WILHELMUS MARIA BLUYSSEN, geboren 10 april    1926 te Nijmegen, werd in 1950 tot priester gewijd. Op 27 december 1961 volgde zijn wijding tot bisschop en op 19 november 1966 in de St. Jans kathedraal zijn plechtige benoeming tot bisschop van het bisdom Den Bosch. Hij volgde daarmee Mgr. Bekkers op.

 

BRONVERMELDING:

(1) RA Den Bosch R 1178; fo1.164; d.d. 1389, zie ook fol.51.  

(2) Dr. G.Bannenberg, A.Frenken en H.Hens, De Oude Dekenaten, deel I1, Nijmegen (1970), blz.321.  

(3) Eindhoven - Armmeesterrek. 1486, fo1.3  

We danken ten zeerste de heer J.Th.M. Melssen uit Eindhoven voor zijn grote bijdrage over de Eindhovense periode vóór 1600.  

(4) Cijnsboek Stratum uit 1543. G.A. Eindhoven; serie charters nr.30.  

(5) G.A. Eindhoven R31 III; fol. 13V°; d.d. 1570.  

(6) Streek Arch. Eindh. Heeze R112; fol.59 e.v.; d.d. 20-01-1752  

In ”Peelbelang”, een Astens weekblad, nr.21, vrijdag 27 mei 1975, staat een uitvoerige stamboom van de Astense periode der familie Bluyssen (1750-1907).

Ga terug