De Brunings: Van Duitse Stam

Heemkronijk jaar:1987, jaargang:26, nummer:2, pag:45 -46

DE BRUNINGS: VAN DUITSE STAM

door: Max M.P. Cornelissen

 

Dank zij de medewerking van de heer A.F. van Gils van de 'Werkgroep Geldrop 1600-1921' kan ik wat meer achtergrond geven over de familie Bruning. Door die informatie, aangevuld met persoonlijk onderzoek, krijgen we toch een vrij kompleet beeld.

Een drietal Brunings hebben de encyclopedie in Nederland gehaald: de genoemde pater Eliseus Bruning O.F.M., voorts Gerard Bruning en Henri Bruning. De laatste twee zijn broers en kregen vooral in de vooroorlogse jaren grote bekendheid in katholieke kring. Gerard door zijn journalistieke en polemische geschriften, Henri door zijn prachtige gedichten. Gerard overleed al jong aan een keelaandoening. Henri raakte door zijn idealisme, omgezet in een politieke bevlogenheid, in de eerste oorlogsjaren het spoor bijster. Hij heeft na de oorlog niet meer de erkenning gekregen die hij ongetwijfeld verdiende. De toekomst zal daarover een eerlijk oordeel vellen.

Familie van elkaar? Zeer zeker. Het begint eigenlijk in de Napoleontische tijd. In Amsterdam komt een Gerhard Bruning uit Neuenkirchen wonen. Hij is dus afkomstig uit Munsterland (Westfalen) waarvan veel katholieken naar ons land vertrekken om er te handelen. Van deze Gerhard stammen de beide broers Gerard en Henri af. Johann Gerard Bruning (geb. 1808 in A'dam), Gerard genoemd, was o.a. koopman op de Zeedijk. Mgr. Dr. G.Bannenberg, de bekende Brabantse priester, was met zijn Amsterdamse vader aan deze familie geparenteerd.

Eliseus Bruning stamt van Johann Baptist Bruning, in 1791 in Neuenkirchen geboren en weer de zoon van Bernhard Bruning en Elisabeth Otten. Hij huwt met Maria A.Chr.G. Busch uit Bocholt. Beiden zullen in 1879 resp. 1877 te Geldrop overlijden. Sterke mensen dus.

Zij krijgen o.a. een zoon Johann Henricus Bruning die in Leiden op 12-04-1822 wordt geboren. Na een kort huwelijk in Leiden trekt hij na het overlijden van zijn eerste vrouw naar Geldrop om daar op 22-11-1853 te huwen met Francisca Maria Knaapen, de dochter van Frans Knaapen en Maria van Stratum. Johan Bruning verdient als boekhouder zijn brood. Dat was ook wel nodig want zijn gezin telt zes kinderen, terwijl er nog negen geboren worden, maar vroegtijdig overlijden. Eén van hen is ‘n Gerard Bruning. De oudste zoon Joannes Baptist, geb. 1858, wordt later fabrikant in Amsterdam en zal daar ook overlijden. De tweede zoon, Franciscus Ignatius Cornelis Bruning (1861-1922) huwt eveneens twee keer en wordt de vader van de genoemde Eliseus Bruning, die dus de voornamen had Henricus Gerardus Fr.M. De pater kwam uit een gezin van elf kinderen waaronder een Gerardus Johannes M. (1896-1964) in Geldrop bleef wonen en gehuwd was met Maria Anna O Reilly. Afstammelingen wonen nog steeds in Geldrop. 

De naam Bruning komt als Saksische 'ing~naam' van de voornaam Breuijns, ofwel Bruin/Bruno. 'Brün' is dan een koosnaampje of een verkorte vorm. Bruno was o.a. de naam van de stichter van de Karthuizer orde (Brüno von Köln 1032-1101) e.a. Het is dus een patroniem.

Tenslotte de kloosternaam Eliseus. De naam komt van een leerling van Elias ‘van wiens geest hij tweederde ontving' Eliseüs is bekend als wonderdoener en als grondvester van een nieuwe dynastie in Israel; hij zalfde Jehoe tot koning van Israel. Een zorgvuldig gekozen naam mag je wel zeggen.

 

Literatuur gebruikt bij beide artikelen:

- Encyclopodie van het Katholicisme, Paul Brand, Bussum. 1955

- C.Höweler, Inleiding tot de Muziekgeschiedenis, Uitg. Paris, A'dam 1947 .

- Fr.Eliseus Bruning O.F.M. Het Gregoriaans, 2de druk, Desclee & Cie, Doornik 1942

- Dr.E.Bruning O.F.M. Het Geestelijk lied in Nederland. Uitg. de Toorts, Heemstede 1948

- A.M.Heidt, Catholica, Uitg. mij Pax, Den Haag 1966

- Mackensen, 3876 Vornamen, Südwest Verlag, München l969

- A.N.W. van der Plank, Het Namenboek, Romen Bussum, 1979

- Studiën, Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en let teren, Malmberg, l933

Medewerking verleenden o.a. F.J.Bruning te Deventer, A.F. van Gils, Geldrop en M.Dijker te Heeze.

Ga terug