brand 1793

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:6,  blz.96 -97

DE BRAND VAN 1793

door: A.F.N. van Asten
 
In de "Kronyk van Heeze" blz. 29, schrijft P. Dom. de Jong, over een onvindbaar stuk over de brand van 1792. Hieronder volgt dit bewuste archiefstuk uit Heeze, ‘t jaar was 1793.
Lijste en begrooting van het geen de bewoners van het gehucht den Rull onder Heeze op den 10e Augustus 1793, aan meubelen, granen en andere ingezamelde veldvrugten, mitsgaders provisien van eetwaren en voorraad van torf en hout bij den brand verloren hebben, volgens beëdigde verklaring in deze daarvan gespecificeerd den 17e Feb. 1794 en den 1e maart 1794. (Zie hiervoor kolom inventaris)
Lijst van de sommen waarop de afgebrande huisen, stallen, schuuren en verderen getimmerten op de 10e Aug. 1793 binnen Heeze, ter plaatse aan den Rull afgebrand, bij geregtelijke taxatiën in dato 29 Aug. 1793 zijn getaxeerd.(zie Kolom: huis etc.)


                                                                       huis etc.   invent.
1. Mart. Geenen, ter togte op                         260.-        560.-
2. Johannes van Lith                                       200.-       472.-
3. Peter Aart Swinkels                                       80.-        120.-
Hendr. v.d. Horst (’n aparte schuur)                 250,-        400.-
4. Jacobus van Asten                                      1300.-      2500.-
5. Wed. van Peter Geenen (deel van ‘n huis)      80.-        250.-
6. Jacobus en Peter van Deursen (deel van 'n huis) 50.-
7. Mathijs Valens                                               250.-         380.-
8. Anneke van Kuyk (huiske en stalleke)             50.-
9. Goort Francis van Asten                                 600.-        600,-
10. Daniël van den Hurk                                     300,-        400.-
11. den armen tot Heeze                                    175.-
12. Hendrik Jan Geenen                                     200,-        370.-
13. Willem Geenen                                              250.-        450.-
14. Weduwe Hendrik Keimps                              300.-
15. Weduwe Hendrik Keimps                              300.-
Hendrina wed. Willem van Deursen                                     380.-
Weduwe Peter Liebregts                                                       270.-
Willen van Asten                                                                      86.-
Eijmert Janssen                                                                      325.-
Jenneke, wed. Jacob Geeven                                                296.-
Magriet Jansen van Mierlo                                                        10.-
Antonet, wed. Goort van Mierlo                                                   8.-

Samen                                                                 4645.-         7677.-10-0

Ga terug