dorpsplein leende

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:6,  blz.88 -90

GROTER DORPSPLEIN IN LEENDE

door: Redactie

Bij de gemeente Leende is thans een voorstel ingediend om het uitbreidingsplan in zoverre te wijzigen, dat het centrum van Leende voorzien zou kunnen worden van een groter dorpsplein aan de zuidzijde van de middeleeuwse parochiekerk. Hierover is eind maart in Leende een zeer geslaagde forumavond gehouden. De leden van dit forum, bestaande uit pastoor F.J. Woestenburg, wethouder J.v. Dodeweerd, pater Dom. de Jong OCR en de architecten ir.C. Geenen en H. Valk, alsmede voorzitter A.v. Oirschot, spraken zich unaniem uit voor een vergroting van het bestaande Marktpleintje. Ir. Geenen zegde toe het plan, dat toen acceptabel en wenselijk werd geacht, verder uit te werken. Reeds kort daarna is de tekening bij het bestuur van de heemkundekring binnengekomen, deze is thans aan de gemeente Leende voorgelegd. Al eerder had het bestuur zich schriftelijk tot de gemeente gewend om voor de verwezenlijking van dit plan de medewerking te vragen. Volgens het thans ingediende ontwerp van ir. Geenen, die ook de planoloog van de gemeente Leende is, zouden twee winkelpanden moeten verdwijnen en enkele tientallen meters terug een nieuwe plaats te krijgen. Ook een ander pand, een boerderij, is gedeeltelijk een sta-in-de-weg.Hierdoor zou het dorp een ruim plein kunnen krijgen, terwijl bovendien de nu ingebouwde oude kerk vrij komt te liggen.
Al eerder - en abusievelijk tweemaal in één nummer - hebben wij in de Heemkronyk bericht, dat inmiddels de kiosk is afgebroken en dat het H.Hartbeeld werd verplaatst.
Van de gemeente Leende vernamen wij, dat hierbij van een succes van de heemkundekring geen sprake is.
“De muziekkiosk - aldus B. en W. - werd reeds in 1948 door de gemeente aangekocht met het doel deze zo spoedig mogelijk af te breken. De verp1aatsing van het H.Hartbeeld zou reeds 5 jaren geleden hebben plaats gehad indien de vorige pastoor een andere plaats had aangewezen of goedgekeurd."

Het blijkt dus (een toevallige samenloop der omstandigheden te zijn, dat men zo spoedig na de forumavond over het dorpsplein met de afbraak van de kiosk en de verplaatsing van het beeld is begonnen.
Wij hopen dat het gemeentebestuur van Leende - zowel het college van B. en W. als de gemeenteraad het nu ingediende plan van ir. Geenen, waarmee de krijg zich volledig kan verenigen, aan een ernstige bestudering wil onderwerpen. Hierbij het ingediende ontwerp.

Ga terug