Geldrop: Centrum-oost

Heemkronijk jaar:1997, jaargang:36, nummer:1, pag:43 -43

GELDROP: CENTRUM-OOST

door: de redactie 

 

In het hart van Geldrop wordt gewerkt aan de sanering en herbestemming van een gebied: het z.g. stadsvernieuwingsplan Centrum-Oost. Bedoeld gebied wordt omsloten door de Heuvel, de Hofstraat, de Mierloseweg, de Kleine Dommel en de Molenstraat.

Tot voor kort keek men vanaf de J. Peijnenburgweg tegen een bouwval aan die bekendstond als de toneelfabriek (zie foto).

 

In de voormalige textielfabriek aan de oever van de Kleine Dommel voerde de noodlijdende toneelgroep Amai gewaardeerde stukken op. Het vervallen gebouw was door Amai zelf in een prachtige speelruimte omgetoverd. Met ‘De Kersentuin’ van Tsjechow heeft Amai van eind augustus tot eind oktober 1996 op gepaste wijze afscheid genomen van de locatie waar de groep acht jaar lang haar kunsten vertoonde.

Intussen is het fabrieksgebouw gesloopt en dat levert vanaf de J. Peijnenburgweg naar het westen een verrassend, uniek beeld van Geldrops oude industriële centrum op (zie foto hierboven). Een hoge schoorsteen symboliseert nog de bedrijvigheid die hier vroeger heerste. Maar binnen afzienbare tijd behoort deze doorkijk weer tot het verleden. De gemeente Geldrop heeft met projectontwikkelaar Stam + De Koning BV uit Eindhoven een intentieovereenkomst gesloten om tot invulling van het plan te komen. De projectontwikkelaar heeft daartoe ook het nog bestaande voormalige fabriekscomplex van wollenstoffenfabriek Van den Heuvel aangekocht.

Het ligt in de bedoeling om in het stadsvernieuwingsplan Centrum-Oost ruim 200 appartementen in de vrije sector te bouwen. Bovendien komen er ruimten voor verschillende vormen van commerciële dienst-verlening. Een ander element is de restauratie en herbestemming van die gedeelten van het z.g. complex-Van den Heuvel die op de rijksmonumentenlijst staan. In dit monument aan de Molenstraat en op het eiland in de Kleine Dommel wil men culturele en educatieve voorzieningen verwezenlijken en concentreren.

Over de stand van zaken en over de voortgang van de plannen konden eind april 1997 nog geen nadere bijzonderheden worden meegedeeld.

                                                                                                                                                                               De redactie

Ga terug