Van de redactie

Heemkronyk,  jrg.36,  nr.1,  blz3

VAN DE REDACTIE

 

De eerste aflevering van de nieuwe jaargang van de Heemkronyk heeft door bijzondere omstandigheden langer op zich laten wachten dan de lezers gewend zijn. Hoewel het jaar al gevorderd is, wordt de inhoud van dit nummer vooral bepaald door gebeurtenissen uit 1996.

Deze Heemkronyk opent met een artikel van Peter Dekkers. De schrijver gaat in op de blunder van oud-burgemeester H. Bosman van Heeze in december van het vorig jaar. De burgemeester maakte in de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Heeze melding van zijn ontdekking tijdens een vakantie dat de plaatsnaam Heeze (bij Leende) in schriftelijke bronnen voor het eerst in het jaar 784 of 785 voorkomt. Dus niet in de periode 1196-1198, zoals dr. H.P.H. Camps, de bewerker van het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, aanneemt. Camps vermoedt dat de vroegste vermelding dateert uit 1197, dit jaar precies acht eeuwen geleden.

Bosmans ‘ontdekking’ berust helaas op een hardnekkig misverstand. Toen het nieuws op 17 december 1996 via krant en radio bekend werd, kwam ook juist de Heemkronyk (jrg. 35 (1996), nr. 4) van de pers, met op bladzijden 176 en 177 een bespreking van het boek Het land van Peel en Maas. In genoemd boek was het bekende misverstand opnieuw gesignaleerd.

Blijkens een ingezonden brief van een zekere J .A. in weekblad ‘De Parel van Brabant’ d.d. 8 januari 1997, pag. 4, heeft genoemde J.A. op 17 december 1996 de ‘vondst’ van burgemeester Bosman in een reactie aan het Eindhovens Dagblad onmiddellijk bestempeld als een historische misser. Terecht bekritiseerde briefschrijver J.A., in wie de redactie de persoon van Jan Aerts uit Heeze vermoedt, in ‘De Parel van Brabant’ tegelijkertijd nogmaals de nieuwe toeristenbrochure voor Heeze. Want in strijd met de feiten wordt Hodibaldus daar weer eens als schenker van goederen te Heeze (bij Leende) in 784 of 785 opgevoerd. Waarom heeft oud-burgemeester H. Bosman van Heeze zich, alvorens zijn historische ‘ontdekking’ in het openbaar te presenteren, niet eerst laten voor- lichten? Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten en Streekarchief Regio Eindhoven zijn op het gebied van historisch onderzoek toch ook voor de gemeente Heeze-Leende werkzaam? Een simpel telefoontje had de smet op zijn afscheid in Heeze kunnen voorkomen.

 

Het tweede artikel in deze Heemkronyk is geschreven door Leo Driessen. Het gaat eveneens over een blunder, ditmaal in verband met de gemeentelijke herindeling welke in ons heemgebied met ingang van januari 1997 haar beslag heeft gekregen. Het schijnbaar onbeduidende Bruggerhuizen speelde een rol van betekenis toen het erom ging bij welke gemeente de buurtschap moest worden gevoegd. De auteur zet in zijn artikel treffend uiteen hoe het kon gebeuren dat het eeuwenlang als een 'uithoek' van Leende beschouwde Bruggerhuizen toch geen deel ging uitmaken van de gemeente Valkenswaard, waar het anno 1997 hoofdzakelijk op gericht is.

In een van de volgende artikelen voert Eli Ketelaars ons in Zomaar een H.- Hartbeeld terug naar de tijd van het Rijke Roomsche Leven. Toen kon het nog voorkomen dat een Geldropse burgemeester ter gelegenheid van zijn zilveren bruiloft een H.-Hartbeeld aan zijn gemeente schonk! Dit in 1930 geplaatste beeld in de Stationsstraat was een van de kleine monumenten die in het kader van ‘Brabant 200’ vorig jaar in aanmerking kwamen om gerestaureerd te worden. Het opgeknapte beeld is op 29 maart 1997 in Geldrop opnieuw onthuld.

C.S. Smit tenslotte neemt de overlijdensakten van Heeze uit de periode 1811-1930 onder de loep. Mogen de vele bijzonderheden en merkwaar-digheden die Smit heeft aangetroffen een waarschuwing voor genealo-gische onderzoekers zijn om de opgespoorde gegevens in dit soort akten met de nodige voorzichtigheid te hanteren.

De redactie 

Ga terug