Over nieuwe boeken besproken

Heemkronijk jaar:1996, jaargang:35, nummer:4, pag:174 - 175

OVER NIEUWE BOEKEN GESPROKEN 

door: J.J.F. de Waal

 

Heeze en zijn Rabobank, 1897-1994

In de loop van 1996 verscheen van de hand van P.F. van den Heuvel het boek Heeze en zijn Rabobank, 1897-1994. De 155 bladzijden tellende publicatie, uitgegeven door de Rabobank Geldrop-Heeze-Sterksel, bevat de geschiedenis van de bank die op 25 augustus 1897 als "eene coöperatieve vereeniging" ontstond. De oprichting gebeurde bij notariële akte in het gemeentehuis van Heeze. De beschrijving gaat tot het juridisch einde van de zelfstandige bank; op 1 juli 1994 werd ze door een fusie onderdeel van de statutair in Geldrop gevestigde Coöperatieve Rabobank Geldrop-Heeze-Sterksel B.A.

Heeze en zijn Rabobank, 1897-1994 is een aantrekkelijk boek met een aantrekkelijke inhoud. Het zal velen die in de geschiedenis van Heeze geïnteresseerd zijn, aanspreken. Vooral vanwege de informatie die het ook over het dorp biedt. Want de band met Heeze is prominent aanwezig. Niet alleen in de titel - het dorp staat daar als eerste genoemd - komt die verbondenheid tot uiting, maar ook in de vele afbeeldingen van Heeze en zijn bewoners.

Schrijver P.F. van den Heuvel is 31 jaar lang, tot zijn vertrek op 1 oktober 1987, kassier/directeur van de Boerenleenbank/Rabobank in Heeze geweest. Wie het boek leest, zal het niet verwonderen dat de auteur tevens lid is van Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten. Al in de eerste zin van zijn inleiding getuigt hij van de gehechtheid aan zijn geboorteplaats, waar hij opmerkt: "Het is een voorrecht geboren te zijn, te leven en te werken in zo’n heerlijk Brabants dorp als Heeze ..."  Van den Heuvel moet met veel inzet en plezier aan zijn geschiedenis van de Rabobank in Heeze gewerkt hebben.

Het verhaal wordt in drie delen gepresenteerd:

1. de tijd voor en rond de oprichting van de Boerenleenbank;

2. de periode 1897 tot en met 1957;

3. de periode 1958 tot 1 juli 1994.

Interessant voor de lezers van de Heemkronyk zijn met name de stukken over de voorgeschiedenis, over de oprichting of over pionier Jan Deckers (1852-1929), schoolhoofd in Heeze. Deze laatste, de markante voorzitter van de Boerenbond en directeur van de Boerenleenbank, blijkt een ronduit slechte verhouding met burgemeester P. Strijbosch van Heeze te hebben gehad. Ook de problemen van Deckers bij de Boerenbond worden belicht. De beschreven verhouding en de problemen nemen niet weg dat Heeze aan Jan Deckers veel te danken heeft. De gemeente eert zijn nagedachtenis in de naam van een der hoofdstraten van het dorp.

In het tweede en derde deel wordt onder meer telkens aandacht geschonken aan de relatie van de bank met de Boerenbond, met de parochie of geestelijkheid, met de plaatselijke gemeenschap en met de gemeente. Hieruit blijkt hoe de bank in de Heezerse samenleving geworteld is. Dat maakt de inhoud van het boek als dorpsgeschiedenis interessant.         

Vanzelfsprekend is de "coöperatieve vereeniging" van 1897 niet meer te vergelijken met de Rabobank van heden. Critici beweren wel eens dat het letterwoord RABO staat voor: Ruimt Alle Boeren Op.

Toch doen ze de bank daarmee te kort, want de ware coöperatieve instelling staat nog hoog in het vaandel. Die conclusie blijft tenminste over na lezing van dit boek. Of, om het uit te drukken met de bewoordingen van de laatste voorzitter van de Rabobank Heeze in het voorwoord: de bank heeft zich ontwikkeld van een agrarische kredietinstelling via ‘de bank voor iedereen’ tot ‘de bank waar de mens centraal staat’. De laatste leus wordt natuurlijk treffend in beeld gebracht door het enkele jaren geleden in gebruik genomen Rabobank-logo.

Ten slotte: de eindredactie, vormgeving en opmaak van deze fraaie, verzorgde uitgave verdienen alle lof.

Ga terug