nieuwe boringen st jobskapel

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:4,  blz.81 -82

NIEUWE BORINGEN OP HET LAND VAN DE VROEGERE ST.JOBSKAPEL

door: Redactie


Het is de heer F.v.Horrik, boorbaas bij de Geologische Dienst, die op verzoek van de heemkundekring tal van proefboringen heeft verricht, gelukt aan de hand van de samenstelling van de grond vast te stellen, waar de vroegere St.Jobskapel op de Ven in Heeze zou hebben gestaan. Het blijft echter enigermate een veronderstelling, omdat van de fundamenten niets kon worden teruggevonden.
Men heeft zich daarom moeten baseren op de storingen in de grond. Wat hier aan materiaal gevonden werd bleef beperkt tot een stuk oude baksteen, enigszins geglazuurde scherven en stukje hout, dat van een diepte van 1.20 m. werd opgehaald. Daarnaast werden rond de plek, waar de St.Jobskapel zou hebben gestaan, vele wortelresten van eikebomen gevonden.
Werd aanvankelijk gedacht, dat de plaats van de kapel gesitueerd moest worden enkele meters van de huidige (verlegde) St.Jobsweg, thans mogen we aannemen, dat we meer terug moeten, vijftien meter van die weg.
De plek waar de kapel zou hebben gestaan ligt langs de Smalleweg, nog links van de door de heemkundekring geplaatste St.Jobsklok. Door de grondroering zou men mogen aannemen, dat de plaats 16 m. diep en 15 m. breed was. In december heeft de heer v.Horrik hier in de tweede helft van december 1962 reeds tientallen boringen verricht; in de tweede helft van maart heeft hij die boringen voortgezet. Vermoedelijk is van de fundering niets meer terug te vinden.

Het dekzand komt men hier tegen op zeer verschillende lagen, zowel op een diepte van 70 c m. als van 1.30 m. Het staat in elk geval vast, dat deze plek geen zuivere landbouwgrond is geweest.
Men is nu met de bemesting begonnen, zodat het onderzoek moest worden gestaakt.
In de herfst hoopt de heer v.Horrik hier een proefgleuf te maken.

De heemkundekring is de heer v.Horrik bijzonder dankbaar voor deze belangeloos verrichte medewerking, die op zeer hoge prijs wordt gesteld. De St.JobskapeL werd, zoals de Kronyk van Heeze vermeldt, in 1654 tot aan de grond afgebroken. De stenen daarvan werden gebruikt voor de bouw van de predikantswoning in Heeze.
(zie: Kronyk van Heeze: St.Jobskapel onder 1654; vgl. Heemkronyk I-4-22; Heemkronyk II-1-10)
Situatietekening ligging St.Jobskapel  door F. van Horrik

Ga terug