genealogie beels

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:4,  blz.75 -77

Genealogie Beels. (o.m. te Leende)

door: Redactie

De oudste gegevens van het geslacht Beels zijn te vinden in het Belgische dorpje Bree, alwaar den 13 November 1644 zijn gehuwd Petrus Beels en Ida Mussenburch. - - De kinderen uit hun huwelijk zijn:
1. Odilia, geb. te Bree 8 October 1648. Jong gestorven.
2. Odilia, geb. te Bree 30 November 1650.
3. Arnoldus, geb. te Bree in 1653.
4. Johannes, geb. te Bree 31 Mei 1656 (I)
5. Maria, geb. te Bree Juni 1659, en waarschijnlijk nog:
6. Gertrudis, geb. te Bree 17 Augustus 1693 als doopgetuige voorkomt.

I. Johannes (in sommige doopakten van zijn kinderen staat vermeld Johannes Baptista) Beels geb. te Bree 31 Mei 1656, vestigde zich als chirurgijn te Leende en huwde aldaar den 21 September 1681 met Johanna (Godefridusdr.) Bull.
De kinderen uit hun huwelijk zijn:
1. Petrus, gedoopt te Leende 5 Juli 1682
2. Alegundis, gedoopt te Leende 4 April 1685, overl. ald. 5-4-1693.
3. Ida, gedoopt te Leende 24 Januari 1687, overl. ald. 7-9-1706.
4. Digna, gedoopt te Leende 9 April 1691, overl. ald. 12-1-1709.
5. Theodorus, gedoopt te Leende 17 Aug. 1693 (II)
6. Arno1dus,Josephus, ged.te Leende 16 Jan.1696
7. Aldegondis, gedoopt te Leende 21 Aug. 1698, overl. ald. 7-5-1712
8. Cosmas Damianus, ged. te Leende 16 Sept.1701.

II.Theodorus Beels, ged. te Leende 17-8-1693, huwde 2-11-1721 te Leende met Catharina van der Wespen, overl. te Leende 29-4-1725.
De kinderen uit hun huwelijk zijn:
1. Johannes Baptista, ged. te Leende 14-8-1722.                                          2. Maria Margaritha, ged. te Leende 9-8-1724                                               3. Johanna, ged. te Leende 13-4-1725.
Theodorus Beels daarna hertrouwd met Joanna Tegenbosch.

De kinderen uit hun huwelijk zijn:
1. Johannes Baptista, ged. te Leende 14-8-1727
2. Godefridus, ged. te Leende 26-8-1728
3. Henrica, ged. te Leende 26-4-1731. (jong gest.)
4. Cosmas Damianus, ged. te Leende 6-4-1733 (III).
5. Henrica, ged. te Leende 20-11-1734.

III. Cosmas Damianus Beels, ged. te Leende 6-4-1733, promoveerde te Leuven tot Medisch Doctor en vestigde zich als geneesheer te Oirschot. Hij huwde met Johanna Verhoeven.
De kinderen uit hun huwelijk zijn:
1. Maria Anna, ged. is Oirschot 4-8-1767 (IV)
2. Theodorus Arnoldus, ged. te Oirschot 18-1-1769 (V)  

IV. Maria Anna Beels. ged. te Oirschot 4-8-1767, overl. 28-9-1829, huwde met Anthonie Rijken, geb. te Dussen 18-4-1747, overl. 24-7-1801.
De kinderen uit hun.huwelijk zijn:
1. Theodorus Jacobus Rijken, geb. te Elshout 3O-8-1797.
2. Cornelia, geb. 4-12-1798, overl. te Tilburg 5-1-1846.
3. Jacobus, ged. te Elshout 7-11-1801.  Waarschljnlijk onvolledig.

V. Theodorus Arnoldus Beels. ged. ts Oirschot 18-1-1769; trad in de orde der Norbertynen in de abdij van Berne. Benoemd tot kapelaan in 1793 en tot Pastoor in Oudheusden en Elshout in 1801. Van 1805 - 1857 was hij pastoor te Vlijmen. Van 1823 - 1837 was hij tevens prior van de abdij. Hij is overleden te Vlijmen 17-8-1837.

 

Vragenlijst bij de genealogie Beels.

1. Wonen er in Uw dorp eventueel nog nazaten van deze familie?

2. Het betreft vooral om te krijgen nadere gegevens betreffende:
Maria Anna Beels, ged. te Oirschot 4-8-1767, overl. 28-9-1829. Dit is de moeder van
Theodorus Jacobus geb. Rijken.
Theodorus Jacobus Rijken is de stichter geworden van een broeder congregatie te België. Bijgaand gedachtenisplaatje vertelt U dit.

3. Gegevens hoe klein ook betreffende de kinderen van Maria Anna Beels zijn daarom zeer welkom.

4. Een foto mogelijk van een bidprentje van Theodorus Arnoldus Beels, ged. te Oirschot 18-1-1769 en Norbertijnerheer, wordt eveneens gevraagd.

5. Theodorus Jacobus Rijken, is kort na de vroege dood van zijn vader ondergebracht bij een burgemeesters oom. Was dit een Rijken - was dit een Beels? Wie zal het ons zeggen.

De redactie verzoekt de leden hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek van de kring “Onsenoort".
Antwoorden worden gaarne z.s.m. ingewacht bij dw redactie, Leenderweg 48, Heeze.

Ga terug