Het vakantieverblijf in het Leender-bos

Heemkronijk jaar:1995, jaargang:34, nummer:2, pag:91 -92

HET VAKANTIEVERBLIJF IN HET LEENDER- BOS

door: Sjef Rutten

 

Mr. dr. W.F. de Gaay Fortman had met zijn gezin een vakantieverblijf in Leende. Dit verblijf was gelegen aan de Valkenswaardseweg tussen het dorp Leende en het landgoed Valkenhorst, op de plaats van het tegenwoordige pannekoekenhuis 'De Clown'. Het geheel houten gebouw stond toen leeg en was eigendom van de heer Arnolds.

Dit vakantieverblijf diende grotendeels als camouflage, want er werden ook onderduikers gehuisvest. Een vijftiental joodse studenten vond in de zomer van 1942 onderdak bij de familie De Gaay Fortman; dat wil zeggen: 's nachts een eindje in het bos onder de grond en overdag in de directe omgeving. Hoe lang dit allemaal geduurd heeft, weet ik niet precies. Omdat het zo gevaarlijk was, werd er weinig bekendheid aan gegeven. Diverse keren zijn we bij De Gaay Fortman op bezoek geweest, maar achter het huis mochten we niet komen. En waarom, daar kwamen wij later pas achter.

 

Ik bewonder deze familie om wat zij allemaal voor de goede zaak gedaan heeft. Drie à vier keer per week kwam iemand van De Gaay Fortman bij ons op de boerderij om levensmiddelen te halen. En dat was nogal wat met een vijftiental jonge mannen erbij!

Onbegrijpelijk dat alles zo goed geheim is gebleven in Leende. Het is ook de reden dat ik er niet meer van kan vertellen. De familie De Gaay Fortman was een leuke familie, waar wij veel van opgestoken hebben. Vooral wat de oorlog betreft.   

 

Ga terug