markten heeze leende geldrop

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:4,  blz.61

MARKTEN IN HEEZE, LEENDE EN GELDROP

door: J. Aerts

In Leende is op Maandag 25 Maart j.l. weer de halfvastenmarkt gehouden.
De halfvastenmarkt, vroeger een veemarkt, is een van de vele markten die vroeger in bijna alle plaatsen werden gehouden. Het bijzondere ervan is, dat alleen deze zich in onze streken heeft kunnen handhaven, zij het dan met heel andere koopwaar.
Naast deze telde Leende nog twee beestenmarkten.
Een Donderdags voor 24 Juni; en een Donderdags na St.Maarten.
In Heeze werden de ongetwijfeld gezellige marktdagen gehouden op maandag voor vastenavond; maandag na Beloken Pasen; de eerste donderdag in Juni; maandag na Maria Hemelvaart en maandag voor St.Bavo (1 oktober).
Daarnaast had Heeze nog zijn "Vleesch en Groenmarkt", die zeer gepast gehouden werd op zaterdag voor kermis. Toen viel deze nog op zondag na St. Dionysius (9 oktober).
Geldrop hield zijn markten op maandag voor Maria Lichtmis of Vrouwendag, op dinsdag na Pasen en op dezelfde dag der week voor en na St. Jan (24 Juni).
Deze gegevens hebben alle betrekking op het begin van de vorige eeuw.
De marktdagen werden wel eens verschoven, waardoor het mogelijk is dat op een later tijdstip voor een enkele markt een andere datum wordt opgegeven

Ga terug