benaming van ons heem

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:4,  blz.60 -61

De Benamingen van ons Heem

door: J.Paans

Bij het zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van een naam, komt men dikwijls uit bij iets dat a.h.w. vanzelf spreekt.
Het mooie van dit gezoek is, dat men, steeds nieuwsgieriger wordt.
Er zijn namen die direct de aard van het gebied aangeven b.v. " ‘t Goor".
Ook namen die gegeven zijn doordat er zekere rechten aan verbonden waren b.v. "de Kerkakkers”. Dan weer die naar een bepaald persoon genoemd zijn b.v. "de Philipslanden."
Namen van plaatsen waar iets geweest is en die op een heel gebied overgaan, zijn b.v. " 't Kruis"? Heeft hier b.v. ooit een hagelkruis gestaan?
Een ander voorbeeld "de Steenakker" (veldoven). Er zijn ook namen, die gegeven zijn aan een streek waar een familie grote invloed had b.v. de Schavers akkers.
Deze soorten van namen kan men allemaal nog vinden op de Topografische en Kadasterkaarten. Hieruit ziet men dat de mensen vroeger toch niet "zo maar" ‘een naam aan hun gronden, maar er wel degelijk iets"kenmerkends" aan mee, gaven.

Juist dit laatste maakt alles echter zeer moeilijk, want men komt daardoor in aanraking met: de Aardrijkskundige gesteldheid van de bodem, de Geschiedenis van het gebied waar men zoekt. En niet te vergeten het "dialect" dus de taal die er gesproken wordt.
Een heel voornaam ding is het verzamelen van de namen in een gebied.
Dit is voor iemand die tijd genoeg heeft, een zeer mooi werk.
Als vrijetijdsbesteding, zoals de meeste heemkundeliefhebbers dit beoefenen, is dit echter een zeer langdurige geschiedenis.
Omdat er snel veel verloren gaat van de bekende namen (kijk maar eens rond in "Leende”) in Heeze tussen Strabrecht en Riel”, Geldrop op de Braakhuizen”; Zesgehuchten op Hulst, Papenvoort en de Putte”) was het wel nuttig als we, met enige heemvrienden, die hiervoor belangstelling hebben, eens konden overleggen, om dit met met een groep te doen.
Dit is dus a.h.w. een oproep voor die Heemvrienden die belang stellen in de "benamingen van ons Heem“.
Het beste was om, b.v. voor Heeze - Leende - Geldrop - Zes Gehuchten elk een groep te formeren. Als we dan alvast de "thans levende, namen" bij een brengen, zal iedereen verbluft zijn wat voor een enorme lijst dit wordt.
Nogmaals: Heemvrienden die hierin actief willen meedoen, van harte welkom, neem even contact op met de Penningmeester; Kapelstraat 23; Tel. 04994 - 429.

Ga terug