Uit de gemeentelijke oudheidkamer van Geldrop (nr.3)

Heemkronijk jaar:1992, jaargang:31, nummer:3, pag:111 -112

UIT DE GEMEENTELIJKE OUDHEIDKAMER VAN GELDROP

De R.-K. Jongensschool Franciscus Xaverius aan de Ter Borghstraat

door: A.G. W.G. van Asten

 

Toen in het begin van deze eeuw de wijk Braakhuizen begon te groeien, besloot het gemeentebestuur tot de bouw van 90 woningen aan de nieuw aangelegde Ter Borghstraat.

De bouw vond plaats in de jaren 1917 tot 1921.

Met de bouw van deze woningen moest ook gezorgd worden voor voldoende onderwijs voor de in die tijd kinderrijke gezinnen.

Daarom werd aan de Ter Borghstraat tegelijk met de woningen in 1921 een nieuwe openbare school gebouwd. In 1931 werd deze school ten gevolge van de gewijzigde Wet op het Lager Onderwijs omgezet in een bijzondere school voor Lager Onderwijs met de naam R.K. Jongensschool "St. Franciscus Xaverius". Het bestuur werd gevormd door het R.K. Kerkbestuur van de St.- Jozefparochie, Braak-huizen, (kerk gebouwd in 1933). Braakhuizen was uitgegroeid tot een volwaardige wijk.

In de jaren tachtig en negentig vertoonden zowel huizen als school zoveel slijtage, dat tot sloop werd besloten.

In de jaren 1988-1990 werden bij de reconstructie en renovatie van de Ter Borghstraat de oude woningen gesloopt. De school werd einde juli, begin augustus 1992 afgebroken. Het windvaantje met het jaartal 1921 werd reeds enkele jaren geleden verwijderd en geschonken aan de oudheidkamer.

Ga terug