Toeristisch perspectief

Heemkronijk jaar:1992, jaargang:31, nummer:1/2, pag:45

TOERISTISCH PERSPECTIEF

door: J. van Loon

 

Een heemkundekring houdt zich bezig met zijn eigen omgeving. Hij (of: zijn leden willen) wil de kennis vergroten over al datgene wat de omgeving te bieden heeft. Een heemkundige is daar meer dan de gemiddelde burger in geïnteresseerd, vanuit een positieve invals-hoek, waarbij plaats is voor kritiek.

Behalve uit interesse beoefent iemand heemkunde uit liefhebberij. Het is tevens een mogelijkheid met anderen in contact te komen. Wat dat betreft is het te vergelijken met elke andere activiteit in verenigingsverband. Als het zakelijker gaat worden, zal het met alle voor- en nadelen een andere functie kunnen krijgen.

Het is niet voor iedereen even duidelijk wat de doelstellingen van de heemkundigen zijn. Daar mag best wat meer aan gedaan worden. Een wat bescheiden opstelling heeft als positief aspect dat zij in ieder geval niet te hoge verwachtingen wekt. Maar heemkundigen moeten wel van zich laten horen, ook richting allochtonen. Juist voor die groep, ook als ze klein is, is het goed met heemkunde in aanraking te komen. Het zal meehelpen aan begrip en interesse voor de eigen omgeving. Daarbij denk ik niet zozeer aan het milieu. Wat dat betreft kan de heemkunde hooguit ondersteunend werken naar een andere instantie die specifiek op dat terrein werkt.

 

Het is niet zo duidelijk welk geestelijk houvast heemkundebeoefening zou kunnen verlenen. Met het mobieler worden van mensen vermin-dert hun gebonden zijn aan de eigen omgeving. Velen bezoeken andere landen, binnen en buiten Europa. De Europese integratie kan ook voor de heemkundebeoefening stimulerend werken. Elders bestaan ongetwijfeld ook heemkundekringen. Uitwisseling van kennis en ervaring ligt voor de hand en kan leiden tot herkenning van wat overeenkomstig, erkenning en waardering van wat verschillend is.

Tenslotte: de vrije tijd neemt toe; voor de heemkundebeoefening zal nog meer interesse kunnen ontstaan. Deze zal zeker op de groeiende 55+ -markt bij actief beleid extra gestimuleerd kunnen worden.

Het toerisme in het algemeen zou zeer gebaat zijn bij een aktief heemkundebeleid. De VVV's Eindhoven en Kempenland zouden t.b.v. de interne opleidingen gaarne over de kennis van heemkunde beschikken. Heemkunde zou zelfs een onderdeel van de toeristische lesprogramma's moeten worden!

Ga terug