Hendrik de zondaar

Heemkronijk jaar:1988, jaargang:27, nummer:1, pag:8 -9

HENDRIK  DE ZONDAAR

door: Guusje Veldhuizen

 

Hendrik Foole, die in Geldrop leefde van 1877 tot 1965, was een oppas-sende huisvader, die met sukses een meubelzaak beheerde in de Langstraat. Zoals van hem verwacht werd, vervulde hij zijn kerkelijke en burgerlijke plichten naar behoren, zodat hij bekend stond als een achtenswaardig en gerespekteerd burger. Zoals gebruikelijk bij de gegoede burgerij van vóór de oorlog, had hij in de Brigidakerk een vaste plaats gepacht: een hele bank vlak voor de preekstoel, voor hem, zijn vrouw en een gestaag groeiend aantal kinderen.

Op een mooie lentezondag was de voltallige familie weer in de kerk present, toen een eerwaarde pater van de Minderbroeders Kapucijnen  -een missionaris-  de kansel besteeg om met vuur en verve de noden in de missielanden te schilderen en de kerkgangers tot milddadigheid aan te sporen. De paters waren populair en stonden bekend om hun bezielende preken, daarom ging Hendrik er maar eens gemakkelijk voor zitten.

De goed van de tongriem gesneden kruisvaarder leidde zijn onderwerp "de zondaar" als een rode draad door zijn boeiend betoog. Desondanks werden Hendriks oogleden zwaar; een lange week van hard werken deed zich gelden, geholpen door een warme zonnestraal die door het gebrandschilderde raam filterde. Zich nog vaag bewust van de prediker en zijn zondaar zakte Hendrik in een zachte sluimer weg juist op het moment dat de pater zijn armen wijd ten hemel strekte, waarbij hij het grote gebedenboek van de rand veegde. Met een doffe dreun smakte het boek neer op de bank vlak voor de ingedutte gelovige, die verschrikt omhoog schoot en riep: "Ben ik nu die zondaar?"

Even was het doodstil, toen schaterden de mensen rondom uit in een bevrijdende lach, waardoor het effekt van de predikatie geheel verloren ging. Op dat moment had onze brave Hendrik zijn bijnaam zelf gescha-pen! Als Hendrik de zondaar zou deze achtenswaardige burger voortaan door het Geldropse leven gaan.

Met dank aan mevrouw Bijsterveld uit Geldrop.

Hendrik was haar Opa!     

Heemkronyk,  jrg.27,  nr.2,  blz.47

REKTIFIKATIE

In het verhaal ”Hendrik de Zondaar” uit de vorige aflevering (pag. 8) heeft een persoonsverwisseling plaats gevonden.

Een oplettende lezer, de heer Van Stratum uit Geldrop, wist ons te vertellen dat Hanneske van Gennip de "zondaar" is geweest en niet Hendrik Foole, die zijn schoonvader was.

De beschreven gebeurtenis is waar gebeurd en blijft hoe dan ook tóch in de familie . . . !

Ga terug