Uit de gemeentelijke oudheidkamer te Geldrop

Heemkronijk jaar:1986, jaargang:25, nummer:1, pag:8 -11

UIT DE GEMEENTELIJKE OUDHEIDKAMER TE GELDROP

door: A.W.G.W. van Asten

 

DE  DODENLANTAARN

Op 25 juli 1966 kreeg de Oudheidkamer van de toenmalige gemeente-sekretaris, de heer W.Verhagen, een dodenlantaarn aangeboden. Een aantekening in de inventaris vermeldt, dat hij afkomstig is van het Burgerlijk Armbestuur te Geldrop.

Het is een achthoekige zwarte lantaarn met acht raampjes, waarvan één als deurtje met een hoogte van 50 cm, en een doorsnede van 28 cm.

In de jaren 1945-47 verzorgde de heer J.v.d.Vijver, onderwijzer aan de Franciscus Xaveriusschool te Geldrop, in de Geldropse Courant een rubriek getiteld: "Uit het verleden van Geldrop".

In één van deze stukjes over oude begrafenisgebruiken schrijft hij:

Hieruit blijkt dat de heer Van de Vijver niet wist van het bestaan van de lantaarn van het Burgerlijk Armbestuur.

Over het gebruik van dodenlantaarns schreef Ds.Hanewinkel in zijn tweede reis door de Meierij van 's-Hertogenbosch in 1799:

In Brabants Heem van 1959 schrijft Dr.W.Knippenberg over genoemde passage, dat deze lantaarns, waarvan de zijwanden vol kleine lichtopeningen zitten, echte lichtdragers geweest zijn en dat hun oorsprong gezocht moet worden in veel oudere dodenlantaarns op de kerkhoven, die in de 11e tot de 16e eeuw hun bloeitijd hadden. De Hervorming heeft alle sporen hiervan uitgewist.

 

De heer Van de Vijver schrijft in 1947 over begrafenisgebruiken in Geldrop het volgende:

Ga terug