proefboringen

PROEFBORING BIJ St. JOBSKAPEL.

Op het perceel, dat gelegen is bij de verlegde St. Jobsweg op de Ven in Heeze, zijn de tweede
helft van december talloze proefboringen verricht door de heer F. van Horrik, boorbaas bij
de Geologische Dienst, op verzoek van de heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende.
Het bestuur van de kring had alle medewerking verkregen van de eigenaar van de grond, de heer van Eerd, die evenals zijn broer en de vorige eigenaar, F. v.d. Kruis, belangstelling voor deze proefboringen toonde.
In gezelschap van de voorzitter van de kring is de heer Van Horrik, die zich onmiddellijk bereid verklaarde belangeloos dit onderzoek naar de voormalige St. Jobskapel te beginnen, op het terrein vele uren aan het werk geweest.
Bij de eerste poging warden niet minder dan vijftig gaten geboord, waardoor wel aangetoond
kon worden, dat een deel van de grond hier vroeger voor andere dan voor landbouwdoeleinden is gebruikt. Het steenspoor bleef echter nog zeer miniem.
De Heer van Horrik is echter bereid het onderzoek voort te zetten.

Ga terug