hemelrijken

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:1,  blz.9

HEMELRIJKEN - EYMERICK

door: G.W. van Oosterhout 
 
Onder de titel "De benamingen van ons heem" heeft de heer J. Paans een aantal heemnamen gepubliceerd met een korte toelichting over de betekenis die deze namen zouden hebben.
We treffen daar o.a. de namen De Hemelryken: gemeenschappelijke weidegronden en Homrekken: donker vochtig drassig land.
Jammer genoeg wordt de herkomst van deze verklaringen zo vaag weergegeven dat men er voor verder onderzoek weinig aan heeft (ze komen in elk geval niet voor in de Vries: Etymaol. Wbk).
Tijdens het zoeken in Witkamp: Aardrijksk.Wbk. van Ned. vond ik de plaatsnaam Hemrik (Fr.). De Vries zegt hiervan: te verklaren als mnl. hemmerick: gemeenschappelijk weiland.

Met dit gegeven vraagt men zich af of Hemelrijken, Homrekken, en Eymerick niet allen op de uitspraak afgaande spellingen van een niet meer begrepen woord: hemmerck zijn.
Voor Hemelrijken is deze verklaring vermoedelijk wel aanvaard. Voor de andere namen kan de ligging misschien als steun voor de voorgestelde verklaring aangevoerd worden.

Naschrift van de redactie:
In dit verband is het misschien wel interessant te wijzen op een publikatie van prof. dr. C.H. Edelman en dr. A.W. Edelman-Vlam in "Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen", waar zij schrijven: "De kern van het huidige dorp heet Eimerik, welke naam wij niet kunnen verklaren, tenzij men verband wil zoeken met een persoonsnaam Heymerick,zoals o.a. voorkomt in de schepenacten van Heeze van 6 mei 1439: Heymerick Jacob Jacobssoenssoen van Hout, en van 12 juni 1475: Heymerick van de Borchaerde.
De oudste ons bekende schrijfwijzen zijn echter: 1364: Eymerick; 1405 en 1440: Emerick".

Ga terug