Uit de archiefkist (nr.3)

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:3, blz.96- 98

UIT DE ARCHIEFKIST

door: C.S. Smit

In de geschiedenis van de kapel is 1961 een belang rijk jaar geweest. Het beste kunnen we dit duidelijk maken door te beginnen met uit een artikeltje te citeren dat Ds. Bakker, destijds predikant te Heeze en Leende, schreef in het Hervormd Kerkblad voor Eindhoven en omgeving van 8 juli 1961 n.a.v. de noodzakelijke restauratie van het interieur van de Hervormde Kerk in Heeze.

Ds. Bakker deed een beroep op de lezers financieel bij te dragen aan de restauratie. Wat hij niet noemde was dat in 1957 het 50 jaar oude uurwerk van de kapel vervangen werd door een hyper-modern synchroon uurwerk. Evenals in het begin van deze eeuw het geval was, werd dit geleverd door de firma Eysbouts in Asten. Omdat vele Heezenaren profijt van het uurwerk hebben werd besloten via een huis aan huis collecte een beroep op hen te doen in de kosten bij te dragen. De opbrengst van de collecte dekte voor meer dan de helft de kosten.

De restauratie van 1961 had heel wat voeten in de aarde. Zo als we al lazen waren de kosten begroot op f 24.000,--.  Een bedrag waar men al behoorlijk tegenop zag. Wanneer we lezen dat op 13 oktober 1962 gemaakte kosten de f 52.000,-- al gepasseerd waren, dan kan men zich voorstellen dat de kerkvoogden nog wel eens wakker gelegen zullen hebben. Allerhande instanties, bedrijven en personen werden aangeschreven om mee te helpen de restauratie tot een goed einde te brengen. Zo werden de kerkvoogdijen in heel Nederland gevraagd een kleinigheid bij te dragen. Vele kerkelijke gemeenten toonden zich solidair met de kleine protestantse gemeenschap in Brabant en gaven gehoor aan de oproep. Waardoor liepen de kosten zo uit de hand?

Zoals gebruikelijk bij bouwwerken was ook hier te laag begroot. Alleen de kosten van de verwarming (1) en de nieuwe banken bedroeg al f 19.000,--.  Tijdens de restauratie kwam men er achter dat het dak van de kerk en het torentje hoognodig vernieuwd moest worden. Ook werd op het laatste moment besloten ook het orgel een grote opknapbeurt te geven en het uurwerk van een verlichting te voorzien. Allemaal zaken die de kosten omhoog joegen.

Eind december was het zover dat de gerenoveerde kerk gereed was en in aanwezigheid van vele prominenten, ook van buiten Heeze, werd op 21 december om half acht 's avonds de kerk officieel in gebruik genomen.

 

VOETNOTEN

Bronvermelding: Kerkvoogdijarchief N.H. Kerk Heeze c.a.

(1)          Tot aan die tijd werd de kerk met een kachel verwarmd. De heteluchtverwarming was daarmee vergeleken al een hele verbetering.

Ga terug