Genealogie van J.F.Pompen en A.J.Deelen

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:2, blz.70- 72

GENEALOGIE VAN  J.F. POMPEN  EN  A.J. DEELEN

door: A. van Asten

In aansluiting op mijn bijdrage in Heemkronijk nr.1 van deze jaargang onder de titel "Brief uit Heeze in 1855" verstrek ik enige aanvullende gegevens omtrent de hoofdpersonen die hierbij betrokken waren, te weten Jan Frans Pompen, heer van Sterksel, alsmede Adriaan Jan Deelen, burgemeester van Heeze.

Jan Frans Pompen was op 16-07-1821 te Sterksel geboren en woonde aldaar op Huize Sterksel. Hij was zeer bemiddeld en tevens grootgrond-bezitter van geheel Sterksel. Zijn goederen waren afkomstig van de abdij Averbode.

Hij heeft rond 1852 te Heeze een molen laten bouwen. Het was mede door die bouw dat er een relatie met de uit Boekel naar Heeze gekomen familie Vullinghs ontstond, die gunstige gevolgen voor de werkgelegen-heid in Heeze heeft gehad.

Behalve lid der Provinciale Staten van Noord Brabant werd Jan Frans Pompen in 1896 medeoprichter van de N.V. Tramweg Maatschappij "de Meijerij" en ridder in de orde van Oranje- Nassau. Jan Frans overleed op 19-10-1901 te Eindhoven.

Op 19-07-1847 was hij te Leende gehuwd met Maria Elisabeth Kemps. Van zijn dochters huwden er o.a. twee met resp. Antonius en Johannes van Best uit Valkenswaard, een andere dochter huwde met P.H. Hegener uit Eindhoven.

Na het overlijden van J.F. Pompen kwam rond 1902 de molen in bezit van de familie Theeuws, leerlooiers uit Gilze-Rijen.

Hendrik van Asten geboren in 1860, eveneens leerlooier en wonend in de Emmerikstraat, juist over het spoor, trouwde op 22-06-1897 te Heeze met Joanna Theeuws afkomstig uit Rijen. Hendrika Maria, een zuster van hem, trouwde op dezelfde dag te Heeze met Adriaan Theeuws, een broer van Joanna.

Rond 1902-1903 heeft mijn grootvader die molen gekocht. Tot 1922 bleef de molen in het bezit van mijn vader Hendrik van Asten of "Driekske de mölder" zoals de Heezenaren hem noemden. P. Trouwen uit Nederweert kocht later de molen van hem.

Enkele gegevens over de fam. Deelen.

Adriaan Jan Deelen was te Heeze op 16-09-1782 geboren als zoon van Joannes Godefridus Deelen en Elisabeth Daams. Hij was vanaf 1 jan. 1821 tot 5 aug. 1855 burgemeester in Heeze en overleed er op 2-03-1870. Hij woonde Eimerik nr.187. Op 26-01-1812 trouwde hij te Heeze met Maria Catharina van Gennip. Zij was op 28-11-1784 te Heeze geboren als dochter van Gerardus van Gennip en Anna Maria Schavers, zij overleed te Heeze op 22-09-1854.

Uit het huwelijk van Adriaan en Maria Catharina werden de navolgende kinderen te Heeze geboren:

1.      Maria Gertruda, dr., geboren 05-06-1814. Zij huwde op 17-05-1840 te Heeze met Jan Notten uit Leende, alwaar hij op 08-03-1811 was geboren als zoon van Cornelis Notten en Joanna Catharina Royers. Cornelis was op 21-09-1814 als molenaar te Leende overleden en zijn weduwe was er in 1840 nog molenaresse. Bij dit huwelijk in 1840 waren getuigen: Heer Jan Bapt Deelen 25 jaar en schrijver bij een notaris te Den Bosch, verder Peter Notten 32 jr. en molenaar te Leende.

De bekende winkels van de firma Notten in Eindhoven werden beheerd door afstammelingen uit deze tak Notten.

2.      Johannes Baptista, zn., geboren 21-04-1816 en op 26-02-1880 te Oyen overleden als notaris aldaar. Van hem een grote afstamming.

3.      Judodocus,  zn., geboren 11-10-1818, bleef ongehuwd en overleed te Heeze op 28-01-1875.

4.      Frederik Gerardus,  zn., geboren 15-10-1821 en op 12-11- 1896 te Drunen overleden als med. chirurg. Ook hieruit een grote familie.

5.     Anna Mania, dr., geboren in 1824 en reeds op 31-10-1826 overleden.

6.     Adrianus Andreas,  zn.,  geboren 07-06-1827 en op 14-12- 1889 te Heeze overleden. Hij was de brief schrijver en volgde in 1855 zijn vader op als burgemeester te Heeze.

         Het Sint Agatha gilde bezit een koningsschild uit 1873 met de naam A.A. Deelen.

   

 

Ga terug