Uit de archiefkist (nr.2)

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:2, blz.64- 65

UIT DE ARCHIEFKIST

door: C.S. Smit

Als afsluiting van de serie  -Uit de archiefkist- gaan we in enkele afleveringen wat schrijven over de kapel van Heeze, het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente Heeze o.a. Er is al heel wat gepubliceerd over dit gebouw, zodat we willen volstaan over de recentelijk gevonden bijzonderheden betreffende "Capelle tot Eymerick" te vermelden.

Toen in de lente van het vorig jaar (1982) de verwarming van de kerk het begaf, kwam het college van kerkvoogden met het stoute plan de niet zo bijzonder gerieflijke hete- luchtverwarming te vervangen door een conventionele heet- waterverwarming. Een mooi plan, maar de grote zorg was natuurlijk de kosten. Kon de relatief kleine gemeenschap het bedrag hiervoor nodig wel opbrengen? Ondanks deze onzekerheid besloot de Kerkeraad de grootse plannen goed te keuren. Om de kosten zoveel mogelijk te drukken werd besloten een beroep op de gemeente-leden te doen de helpende hand te bieden, om dit niet te onderschatten karwei op te knappen.

Om de verwarming aan te kunnen leggen was het noodzakelijk de banken van de vloer los te maken. Toen ook besloten werd de westwand te verven vond men het beter de banken uit de kerk te verwijderen. De adviseur voor het schilderwerk was van oordeel dat het niet raadzaam zou zijn slechts één wand te verven. Toen toch de banken uit de kerk waren, was het natuurlijk een gunstige gelegenheid het inwendige, inclusief de zoldering te schilderen. U begrijpt het, van het één kwam het ander! Het slot was, dat heel het inwendige van de kerk met de consistoriekamer of geverfd, schoongemaakt of anderszins opgeknapt werd.

Er werden o.a. nieuwe gordijnen gehangen en ook de glas-in- loodramen, vaak doelwit van stenengooiende jeugd, kregen een schoonmaak- en reparatiebeurt. Een actief gemeentelid greep de kans om een lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaan. Wat was n.l. het geval. Bij een vorige opknapbeurt waren de Bijbelteksten, die bij de bouw in het begin van deze eeuw aangebracht waren op de balken dwars door de kerk, onder een verflaag verdwenen. Zijn wens was te proberen deze versieringen weer te voorschijn te halen. Heel voorzichtig is hij toen te werk gegaan de verflaag te verwijderen zonder de eigenlijke letters te beschadigen. Door de ondergrond van de letters op te halen, een zeer secuur en tijdrovend werk, werd de tekst weer even duidelijk als die destijds was. In het kerkvoogdijarchief vonden we een brief met betrekking tot deze verfraaiingen. 

Het is een schrijven van Ds. Plooy  (1) aan de heer S.J. Baron van Tuyll van Serooskerken, de kerkvoogd, die op dat moment niet in Heeze verbleef. We citeren hieruit:

De brief is gedateerd 10 januari 1907. Gedurende de werkzaamheden in de kapel werden de kerkdiensten waargenomen in de kapel van “d’n Tovernest”. Een week voor kerstmis vorig jaar, kon het inwendig geheel opgeknapte kerkgebouw weer in gebruik worden genomen. Het reuze karwei, waaraan met veel enthousiasme door velen uit de gemeente gewerkt ís, was achter de rug.

Om de kosten de dekken werd er een actie onder de protestanten van Heeze, Leende, Sterksel en Maarheeze gehouden. Het was hartverwarmend te constateren dat dit ook een enorm succes werd. Iedereen wilde toch blijkbaar zijn steentje bijdragen in de restauratie.

 

VOETNOOT

(1) Kerkvoogdijarchief 1907.

Ga terug