Bewoners van de Bruggerhuis 1732-1773

Heemkronijk jaar:1983, jaargang:22, nummer:2, blz.42- 43

BEWONERS VAN DE BRUGGERHUIS 1732-1773

door: C.S. Smit

In het Heezer kasteelarchief bevinden zich een aantal boekjes waarin opgetekend staat wat de inwoners van de Heerlijkheid in het midden van de 18de eeuw betaalden voor het gebruik van de heide, de zgn. "bruyckbeede van de heyde".

Met een hiaat van 1743 tot 1749 zijn b.v. van Leende over een periode van 40 jaar de boekjes bewaard gebleven. Daar vrijwel iedereen gebruik maakte van de heide, geven de boekjes een mooi overzicht van de inwoners van de dorpen. Er is een indeling gemaakt per gehucht, en waarschijnlijk in volgorde van de huizen die men bewoonde.

We hebben een overzicht gemaakt van het gehucht Bruggerhuis, het gehucht met het kleinst aantal inwoners.

 

Op de zelfde wijze is ook van de Leenderstraat en Oisterick een dergelijke inventaris te maken. Van Heeze en Zesgehuchten is het aantal boekjes helaas geringer, 1733-1745.

Het overzicht is zo samengesteld dat de volgorde per jaar zoveel mogelijk in takt gehouden is. 

Ga terug