grens heerlijkheid

Heemkronijk jaar:1963, jaargang:2, nummer:1,  blz.3 -4

DE GRENS DER HEERLIJKHEID

door: F. W. Smulders

In jaargang I nummer 6 (artikel van C.J.A. van Helvoort) zie ik, dat Zesgehuchten gescheiden staat van de heerlijkheid Zesgehuchten en Leende. Als men de begrenzing van het denombrement van 1440 leest, staat er duidelijk dat 't gebied van Zesgehuchten binnen de grenzen der heerlijkheid valt. Na paal 10 volgt paal 11 Naijercole staande op Poyers. De paal stond bij de hoek, die de grens van Zesgehuchten maakt, even ten zuiden van de weg Eindhoven-Geldrop. In het noorden van Stratum ligt de buurt Poeyers.
Paal 12 den Lazerieman staende jegen Oerchoven stond op de grens van Tongelre; de buurt "Urkhoven" ligt in ‘t zuiden van Tongelre. Waarschijnlijk stond die paal op 't punt, waar Stratum, Tongelre en Zesgehuchten samenkomen.
Daarna volgt paal 13 tot toutschat in die Aa: dat is dus ten noorden van Huls. Hieruit blijkt dat het gebied van Zesgehuchten binnen de grenzen der Heerlijkheid Heeze en –Leende Zesgehuchten en _ Leende valt!

Op ‘t kaartje staat Geldrop getekend binnen de grenslijn van Zesgehuchten. Dat zal wel een vergissing zijn.
Het komt me voor, dat de andere palen ook niet allemaal op de goede plaats staan; o.a. de paal van de Vostervoort zal noordelijker moeten staan. 

De Vostervoortse hoeve lag op 't Achtereind onder Aalst. Dit gebied van Aalst, ten oosten van de Tongereep, (nl. Egenrode - nu Ekenrooij en Achtereind) valt buiten de heerlijkheid Heeze-Leende. De eerste paal van Heugten staat te noordelijk. De paal 2 moet staan op de grens met Maarheese.
Paal 3 - Jan Otten Paal - moet staan op de grens van Zoerendonk.
Het zou toch wel goed zijn deze zaak eerst beter te onderzoeken! Ik kan nog altijd niet begrijpen hoe men er toe komt, om te twijfelen, dat Zesgehuchten bij de heerlijkheid Heeze-Leende behoorde voor 1440. Uit de begrenzing van 1440 blijkt dat heel duidelijk!

Nood van de redactie:
In dit verband mogen wij nog eens verwijzen naar de publicatie van de heer J. Aerts in Heemkronyk 1-2-15, waarin hij schrijft, dat Zesgehuchten zelfs nog voor het denombrement van l44O met Heeze en Leende samen wordt vermeld, namelijk in het register van Bede uit 1435. En naar de reactie hierop van de heer van Helvoort in Heemkronyk 1-3-12.

 

Ga terug