De heraldische, genealogische en geschiedkundige betekenis van het graf- of rouwbord in de N.H.Kerk te Heeze

Heemkronijk jaar:1982, jaargang:21, nummer:1, blz.32 - 40

 

Ga terug