Afscheid archivaris C. van Bokhoven

Heemkronijk jaar:1982, jaargang:21, nummer:1, blz.26 - 27

AFSCHEID  ARCHIVARIS  C.  VAN  BOKHOVEN

door: A.G.W.G. van Asten en N.A.M. van Broekhoven

Op 14 augustus 1981 nam C. van Bokhoven afscheid als archivaris van de gemeente Geldrop. Sinds maart 1964 verrichtte hij daar archiefwerk-zaamheden en verzamelde hij voor de Geldropse gemeenschap alles wat maar even de moeite van het bewaren waard leek. Aanleiding voor het afscheid was eigenlijk het gereedkomen van de inventarisatie der archieven. Deze inventarisatie is een meesterstukje, niet zozeer door zijn volledigheid als wel door zijn leesbaarheid en practische bruikbaarheid. Degenen die hem kennen, zal dat geheel en al niet verwonderen. Immers, oud-archivaris van Bokhoven was als geen ander dienstbaar: belangstellenden wegwijs maken in archiefstukken, in de geschiedenis van Geldrop. Met onnavolgbare volharding bouwde hij daartoe ook een ijke schat aan allerlei documentatiemateriaal over Geldrop op. Als vanzelfsprekend kwam hij met het initiatief om een Oudheidkamer te stichten.

Daarin zijn in de loop der jaren allerlei historisch en heemkundig waardevolle voorwerpen: archeologische vondsten, een weefgetouw - in goede staat - uit de negentiende eeuwse thuisweverij, maar ook pamfletten uit de Tweede Wereldoorlog, een zouavenuniform en een van de laatste aanwinsten, het ambtscostuum van oud-kamerlid en burgemeester Fleskens terechtgekomen.

C. van Bokhoven is er de man niet naar om al die aardige dingen op te poetsen tot evenzovele historische wapenfeiten in de post-ambtelijke carrière van een goede en verdienstelijke archivaris temidden van een sinds mensenheugenis arme streek.

Niets van dat al: hij moet veel weten, die van Bokhoven, weinig is voor hem een gesloten boek gebleven en uitzonderlijk veel moet hem tot de wijze bescheidenheid en indrukwekkende terughoudendheid gebracht hebben, die hem kenmerken.

Maar zie hem vreugde smaken in de verwerving van dat ambtscostuum. Zie hem costuum en steek herkenbaar maken door het om de leden van een etalagepop te hangen. En nog is dat niet genoeg: het moet lijken. Dus overreedt hij zijn omgeving om een Fleskenskop geboetseerd te krijgen. En zo heeft Van Bokhoven zijn ganse goede leven lang gewerkt. Met zijn handen, met zijn hoofd, nooit versagend potlood en papier hanterend om vast te leggen en te ordenen en zo al maar doende gebeurtenissen - voor anderen waardevol - terugvindbaar te maken.

Op 14 augustus van dit jaar liet hij toe, dat in kleine kring een soort van afscheidsbijeenkomst plaatsvond. Maar hij blijft dienstbaar aan de redactiecommissie lokale geschiedenis van Geldrop. Hij is werkelijk niet te weerhouden: verzamelen zal hij tot het "stilaan versomberende licht" 't hem onmogelijk zal maken. Moge hem nog vele jaren van verzamelen, hetzij lezend, hetzij schrijvend; hetzij steeds met vreugde levend, wachten.
Het gemeentearchief van Geldrop zal nu niet meer dagelijks opengesteld zijn. Vanaf 10 september 1981 is het archief voortaan donderdags om de veertien dagen opengesteld van 14.00 tot 16.00 uur.
Het archief zal voorlopig bemand worden door de heer J.Th.M. Melssen van het gemeentearchief te Eindhoven.

Ga terug