Oude steenoven Heeze

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:4,  blz.32

OUDE STEENOVEN IN HEEZE GEVONDEN

door: Redactie

Leden van de Heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende" hebben in het Rielveld bij de Rielloop een veldsteenoven opgegraven en resten van stenen gevonden, die hier zeer lang geleden in het open veld gebakken moeten zijn. De handvormstenen hadden koppen met afmetingen van 9 X 6 om.
Het lid van de kring, de heer L. v.d. Heuvel uit Heeze, had op deze plaats reeds tevoren steenbrokken gevonden wat opvallend was omdat in de zeer wijde omgeving geen woning staat en voor zover bekend ook nooit een huis heeft gestaan. Volgens overlevering zouden de stenen voor het kasteel van Heeze ook in het veld gebakken zijn. Of de heemkundekring nu de veldoven van het kasteel heeft gevonden?
De tip van de heer Van den Heuvel was voldoende reden voor enkele leden van de kring om verder op onderzoek uit te gaan. De heren L. v.d.Heuve1, A. v. Mierlo, A. van Oirschot en J. Paans, trokken er met de schop op uit om in het Rielveld, dat in de omgeving van de Hubertuswei is gelegen, een proefgleuf te graven. Na de bovenlaag van heigras troffen zij een tot op een diepte van 35 cm steengruis, die gelegen was op een laag harde steenslag. Hieronder bevond zich een zandlaag van diepzwart zand. In de gleuf was ook een laagje zeer fijn wit zand. Er werden ook enkele steenbrokken gevonden, Waarvan sommige waren voorzien van verschillende soorten glazuur.
Het was bekend, dat op het Rulse heike in het begin van de vorige eeuw door de parochie van Heeze steenovens in gebruik genomen werden voor de buitenmuren van de toen gebouwde katholieke kerk. Op de eerste oven werden 111.000 stenen gebakken, terwijl voor de binnenmuren de stenen van de oude Kerk werden gebruikt. Dat er echter ver achter het kasteel ook oen steenoven is geweest, was niet bekend.

Ga terug