Uit de archiefkist nr.1

Heemkronijk jaar:1982, jaargang:21, nummer:1, blz.28 - 31


uitnemen van enkele dakpannen op klaarlichte dag te ontsnappen. De drost wordt onachtzaamheid verweten in deze zaak. Bovendien worden er vragen gesteld over de ladder die, naar wordt beweerd, later daar is neer gezet.

Gerrit maakt benen en meldt zich bij “de Pruijssische wervers” te Oeffelt om dienst te nemen in het leger van “Z.K.M. van Pruijssen”. (10)

BRONVERMELDING EN OPMERKINCEN

1.   Archief N.H. kerk Heeze c.a. inv.nr.1.

2.   Willem en Willemijn Smulders zijn kinderen van Nicolaas Willem Smulders en Elisabeth Dirk Engelen. Willem een van de Heezenaren waar de kerkeraad de nodige moeilijkheden mee heeft. Hij is homofiel, wat in zijn tijd natuurlijk als zondig en misdadig werd beschouwd. 

3.   Over de herkomst van Jan Riems tasten we volkomen in het duister.
Het is waarschijnlijk een buitenlands militair. Bekend is dat hij Luthers was.

4.   Archief N.H. kerk Heeze  c.a. fol. 54v.

5.   Archief N.H. kerk Heeze  c.a. inv.nr. 2,blz. 148  

6.   Archief N.H. kerk Heeze  c.a. inv.nr. 2,blz. 155.

7.   Archief N.H. kerk Heeze  c.a. inv.nr. 2,blz. 6.

8.   RA Heeze R180 fol. 77.

9.   RA H. - en L. Mierde 3-6. Wilhelmina Schoondermark is de dochter van de "reizende" schoolmeester Daniel Schoondermark en Lucia de Vries. We komen hen tegen in De Mierden, Lommel, Nuenen en Hilvarenbeek.

10.  Archief Raad van Brabant inv.nr. 447  dossiernr. 312. Cfr. Brabantse Leeuw,  jrg. 27,  nr.2,  blz.66. 

Ga terug