Uit de archiefkist nr.4

Heemkronijk jaar:1984, jaargang:23, nummer:4, blz.121- 126

UIT DE ARCHIEFKIST

door: C.S. Smit

DE HEEZER KAPEL

In deze laatste aflevering over de kapel van Heeze, die tevens het einde betekent van de artikelenserie "Uit de archiefkist", willen we aandacht besteden aan de oudst bekende gegevens over dit historische bouwwerk. Er zijn in de loop der jaren al heel wat feiten op papier gezet, toch tasten we over de beginjaren aan dit Godshuis volkomen in het duister. Coppens en Schutjes maken ons ook niet veel wijzer  (1).

De laatstgenoemde geschiedschrijver breekt zich het hoofd over de naam:

Ga terug