Een 18de eeuwse dierenartsrekening

Heemkronijk jaar:1984, jaargang:23, nummer:3, blz.103- 104

EEN  18DE  EEUWSE  DIERENARTSREKENING

door: C.S. Smit

In het Heezer kasteelarchief bevinden zich onder inventarisnr. C64 de bijlagen van de rentmeestersrekeningen 1759- 1785. Zoals het een goed rentmeester betaamt, werden alle binnenkomende rekeningen netjes gerangschikt naar onderwerp, capittel, genummerd en gebundeld. Het is een waardevolle verzameling documenten geworden, die veel details bevatten over de geschiedenis van het kasteel, maar ook van de inwoners van de Heerlijkheid. Het is niet altijd even gemakkelijk de handschriften te ontcijferen. Er waren veel mensen die door iemand de rekening lieten schrijven en alleen hun naam er onder schreven. Ook gebeurde het veel dat de rentmeester de rekening schreef en de indiener of indienster enkel een handmerk zette. Het voordeel van deze rekeningen is dat je goed kunt lezen van wie ze kwamen.

Wat steeds weer opvalt is dat de mensen zo'n moeite hadden met de naam van Tuyll van Serooskerken, de nieuwe eigenaar van de Heerlijkheid (sinds 1759). Het zou misschien wel eens de moeite waard zijn hier een bloemlezing van te geven. Ook de volgende, eigenhandig geschreven rekening komt uit de bijlagen.

 

NOTEN

(1)         Bedoeld wordt hier gemeesterd (gedokterd).

(2)         Johannes Jacobus Spelthaan was gehuwd met Jantje Dijker. Zij komen in april 1760 vanuit Den Haag naar Heeze, waar hij enkele decennia rentmeester familie van Tuyll van Serooskerken was. Een functie die tot zijn komst gecombineerd was met die  van secretaris. Spelthaan was een tijd Schepen en ook maakte hij jaren deel uit van de kerkeraad van Heeze. De opvolger van Spelthaan als rentmeester was Hendrik Bock.      

 

Ga terug