gerward van heeze

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:5,  blz.18

GERWARD VAN HEEZE (828)

door: Prof. Dr. Willibrord Lampen

Bij een studie over het leven van de H. Frederik, bisschop van Utrecht, trof mij een brief, waarin melding wordt gemaakt van een Gerward van Heeze.
De brief staat afgedrukt in Batavia Sacra I (Antwerpen 1715) blz. 522-25 en begint aldus:

In het jaar onzes Heere 828, in het vijftiende jaar der regeeringe van Lodewijk den Goeden, heeft Gerward de Heeze een gifte gedaan aan de Utrechtsche Kerke op deeze wijze:
Terwijle dat een ieder in de tegenwoordige wereld woont; is 't hem ten Uyterste noodig een zaad van goede werken tegen het aanstaande oordeel op te doen, op dat hem de dood niet schielijk en onvoorziens kome te verrassen.
Daarom is het dat ik Gerward, Landwerts zoon, aan S. Maartens kerke, binnen ‘t Oude Tregt gelegen, schenke en overdraage al wat mij bij erfenis toekomt in het dorp Langara, en in Hellenwich, en in Alladna, en in Westervelde, en in Theaden, en in Hesin, en in Asmon; met alles daaronder behorende, beemden, weiden, wateren en watergangen", enz.

(N.B. Deze brief werd tijdens het heemkundig werkkamp te Heeze bekend gemaakt door burgemeester M.H. Cox, die hiervan door prof. Lampen op de hoogte was gesteld.)

Ga terug