Uit de gemeentelijke oudheidkamer te Geldrop (nr2)

Heemkronijk jaar:1984, jaargang:23, nummer:2, blz.75

UIT DE GEMEENTELIJKE OUDHEIDKAMER TE GELDROP

door: A.G.W.G. van Asten

DE  ZILVEREN  HANDSPIEGEL  VAN  DE  VAN  HORNES

Op het artikel over dit onderwerp in de Heemkronijk nr.1 van maart 1984 is een reactie binnengekomen van Drs. J.C.G.W. Coenen, hoofd van het onlangs opgerichte "Bureau voor regionaal historisch onderzoek" te Geldrop. Hij heeft een uitvoerige studie gemaakt van deze historische spiegel en is tot de volgende bevindingen gekomen: "De maker van de spiegel is Nicolaas de Bije, meester zilversmid te Eindhoven. In 1707 huurde hij het pand "De Bijenkorf” te Eindhoven voor zes jaar. Van deze zilversmid is verder niets bekend. Zijn naam komt in geen enkel lexicon voor. Nicolaas Bije is omstreeks 1681 geboren. Het zilvermerk, dat een bijenkorf voorsteld, staat ongetwijfeld in verband met zijn naam of zijn huis. (Bron: Eindhoven  N 1255   d.d. 20 mei 1704   en  12 nov. 1707,  idem 1714)

Jan Carel van Horne was heer van Geldrop van 1705 tot en met 1715. Hij volgde zijn vader Embert van Horne op, heer van Geldrop en Niel (B.), overleden 30 juli 1703 en begraven te Niel. In de slotkapel aldaar werd in de vorige eeuw nog een wapenbord van hem en zijn vrouw Cornelia Manriquez de Lara bewaard.

Jan Carel van Horne is geboren te Niel op 18 juli 1694 en aldaar overleden op 28 augustus 1715.

In 1705 werd hij heer van Niel als opvolger van zijn moeder (1703-1705). In 1710 was hij hoofdman van het Sint Sebastiaansgilde te Niel en in 1714 koning van het St. Jorisgilde te Geldrop. Hij was tevens van 1705 tot 1715 heer van Geldrop."

 

Literatuur:

1.   Coenen, J. "Een koningsspiegel uit Geldrop". In: Gildetrom ,Jrg.24,
      1977,  pag. 9-10.

2.   Goethals, M. Histoire généalogique de la maison de Hornes, 
       Brussel, 1848

3.   Raadt, J.Th. de, "De heerlijkheden in het land van Mechelen, Niel
      en zijne Heeren". In: Dietsche Warande,  Den Haag, 1889.

4.   Sasse van Ysselt, A.F.0. van. Afbeeldingen van Kerken, kastelen en
      andere gebouwen in Oostelijk Noord-Brabant,  door Spliman, H.,
      Den Bosch, z.j.

Ga terug