Remedie tegen de pest

Heemkronijk jaar:1982, jaargang:21, nummer:1, blz.16 - 17

remedie tegen de pest

remedie tegen de pest2

VOETNOTEN

1.  RA ('s-Hertogenbosch) Heeze, R.7.,d.d.10 juli 1655.

2.   Wolfart Idelet was secretaris van Someren. Zijn broer Claude was 
      drossaard in Asten. Jan Idelet was secretaris van Deurne en schout 
      van Vlierden.

3.   RA ('s-Hertogenbosch) Someren,  R.91,   z.d.

4.   Bedoeld is triakel uit Venetië. Het geneesmiddel bevat opium.

5.   Een soort wortel, die in stukjes is gesneden.

6.   Al zou je je eigen water drinken of restanten van oud bier.

Ga terug