diepmeerven

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:4,  blz.25 -26

HET DIEPMEERVEN

door: A.van Oirschot 

Op een uitgestrekt heideveld in de gemeente Heeze ligt een schitterend ven, dat momenteel in de regionale recreatie-politiek midden in de belangstelling staat. Het is het "Diepemeerven", zoals het officieel heet, of "Diepmeerven", zoals het iets korterweg en met een andere klemtoon, wordt genoemd.
Het is een van de mooiste plekjes van Heeze, dicht bij de grote verkeersweg Eindhoven-Weert gelegen. Geen wonder, dat Eindhoven met begerige ogen steeds op dit stuk natuurschoon zit te kijken, dat slechts enkele jaren geleden door de gemeente Heeze werd gekocht van baron van Tuyll van Serooskerken.
Het is een prachtig gebied met ruige heidevlakten, dichte bossen, verschillende vennetjes en plassen en met als hoogtepunt: het Diepmeerven, dat tientallen hectaren groot is.

Er is verondersteld, dat de vennen hier zijn ontstaan uit de resten van oude Maasbeddingen, zijrivieren daarvan en delta-armen, maar ook dat zij er gekomen zijn door het wegsmelten van begraven dood ijs, afgezien dan van de heigedeelten, die regelmatig onderlopen.
Er zijn grootse plannen voor het Diepmeerven, dat nu nog vrijwel helemaal ingekapseld ligt in het natuurschoon. Men wil er goede wegen, fietspaden aanleggen en een groot restaurant bij bouwen om er een recreatieoord van te maken van Heeze en Eindhoven.
De gemeenteraad van Heeze heeft onlangs nog besloten om dit gebied in elk geval in eigen bezit te houden. Het voorstel om het Diepmeerven voor een miljoen of meer te verkopen werd dan ook, met slechts één stem voor, door Heeze afgewezen.
Het is dit prachtig gebied, dat tijdens de dagen van het kamp bezocht zal worden.

Ga terug