kasteel van geldrop

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:4,  blz.24 -25

Het Kasteel van Geldrop

door: A.van Oirschot 

Tegen de grens van de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten, ligt de heerlijkheid Geldrop, dat door zijn bezitters herhaaldelijk nauw met Heeze was verbonden. Geldrop word, zonder Zesgehuchten, dat bij Heeze-Leende behoorde, in 1462 een heerlijkheid, die toen het in bezit kwam van de adellijke familie Van Horn. Ruim drie eeuwen heeft dit geslacht deze heerlijkheid bestuurd. In 1769 werd het echter praktisch gedwongen Geldrop en zijn kasteel te verkopen. De nieuwe eigenaar werd Adriaan van Sprangh uit Leiden. Het kasteel was toen echter in een dergelijke staat, dat de schepenen van mening waren, dat het ze onbewoonbaar moest worden verklaard. Geldrop zelf moet rond het kasteel zijn opgebouwd. Het is lang een klein dorp gebleven met slechts enkele tientallen huizen en een paar honderd inwoners. Een rol van betekenis heeft het, dank zij zijn kasteel, echter nog gespeeld in do zeventiende eeuw, toen het residentie werd van de bisschop. Na 1629 zocht mgr. Michael Ophovius, bisschop van Den Bosch, namelijk zijn toevlucht in het huis van Amand Van Horne, heer van Geldrop, toen Den Bosch in handen van de Staatsen was gevallen. Ook zijn opvolger, mgr. Josephus de Bergaigne, die in 1641 bisschop was geworden, zocht zijn toevlucht in het kasteel van Geldrop. In 1769 echter was het verlaten kasteel er zo slecht aan toe, dat de toren tot aan de benedenverdieping moest worden afgebroken.

Na de dood van Sprangh kwam er weer een relatie met Heeze, doordat Catharina Nobel, die in 1719 te Heeze was geboren en huwde met Paulus Eckringa, stadhouder van Peelland en secretaris van Heeze-Leende, het erfde. Het kasteel bleef in die familie, maar het werd, verbouwd en opgeknapt, meer een buitenverblijf.
In 1806 word het verhuurd aan pastoor Kivits. Omstreeks 1830 kwam het in het bezit van de familie Hoevenaar. Door huwelijk kwam het kasteel in 1881 aan de familie Van Tuyll van Serooskerken, dezelfde als die van het kasteel Heeze, die het nu nog altijd in haar bezit heeft. Het kasteel van Geldrop wordt thans bewoond door de douairière van Jan Maximiliaan baron van Tuyll. Van het gedeeltelijk omgrachte kasteel, een gemoderniseerd gebouw, heeft de middenvleugel uit 1616 nog sporen van de vroegere, zoals men boven de vensters nog gedeeltelijk kan zien. De linkervleugel is op oudere grondslagen gebouwd. Rechts ziet men nog de onderbouw van de in 1769 afgebroken toren.

Ga terug