sint jobskapel

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:4,  blz.22 -23

DE ST. JOBSKAPEL WERD OMGEZET IN PREDIKANTSWONING

door: T. v. Oirschot-Sparla

De omgeving van Heeze is bijzonder mooi, mooier dan het dorp zelf. Het zijn niet alleen de bossen, Heezerenbos, wandelbos, kasteelbossen, het is niet alleen de Strabrechtse hei of het Diepmeerven, die boeiend zijn voor de natuurliefhebber, nee, we hebben hier ook nog de velden, de uitgestrekte velden en weilanden, waarvan de bekoring zeker in het voorjaar en de zomer even groot is. Ik denk aan de korenvelden. . . , korenvelden hebben iets van de zee, van een rustige zee dan en korenvelden zijn prachtig gewoon!
De Leenderweg is een drukke weg, een verkeersweg. Gelukkig aan weerszijde nog fraai bezet met hoge bomen, en achter die bomen staan niet te veel huizen. Links en rechts van haar zakelijke asfalt loopt de Leenderweg uit in veel kleine, zanderige weggetjes en via die weggetjes kan de wandelaar zijn urenlange dwaaltochten beginnen. Nooit hoef je via eenzelfde weg te gaan en te komen en echt, je kunt verdwalen en het is mogelijk om op je wandeltocht niemand tegen te komen, als je de goede paadjes maar neemt.
Via de Leenderweg kun je ook een halflandelijke, halfzakelijke weg inslaan, die "De Ven" heet. Langs een paar boerderijen, langs het terrein van een sloper (waar het heerlijk snuffelen en soms goed vinden is) kom je vanzelf weer midden in de korenvelden terecht. De korenvelden, die (nu ik dit schrijf) hun aren hoog en geel-groen dragen.

Veel intens-blauwe korenbloemen ertussen en wacht, daar een smal greppeltje, hier moeten we zijn. Hier, in deze hoek van het keurig aangelegde korenveld, heeft de St. Jobskapel gestaan. De plek is precies te zien, want het veld loopt er iets lager, de korenhalmen lijken er iets korter, maar ze staan alleen maar lager. Wanneer is die St. Jobskapel daar gebouwd? We weten het niet. Wel weten we, wanneer ze werd afgebroken. De Kronyk van Heeze vertelt: "In 1654 hebben die van het nieuwe geloof -zich noemende Geuzen - de St. Jobskapel, staande tussen de ouden toren en Leende tot aan de grond afgebroken en de stenen gebruikt aan de predikantswoning destijds de R.C. Pastorie; de klok uit die kapel is naar het kasteel van Heeze overgebragt - is dezelve klok waar men de Domestieken mede bij elkander roept om te eten . . . . “.
Tot zover de Kronyk. Maar van der Aa beweert dat deze klok uit de St. Jobskapel als Brandklok werd gebruikt. Zijn er nog fundamenten van deze kapel? De mogelijkheid bestaat en de heemkundekring van Heeze wacht dan ook met ongeduld op de dag, dat er gegraven mag worden. Dat is: als het koren geoogst is.
De eigenaar van de grond, de landbouwer van Eerd, heeft de kring alle medewerking toegezegd. Nu, bij gelegenheid van het heemkundig werkkamp, wil de kring een gedenkteken plaatsen bij de bewuste plek. Tot vorig jaar heeft bij deze plaats ook de z.g. St. Jobsboom gestaan. Bij een ruilverkaveling werd deze boom omgehakt. Een dergelijke boom opnieuw planten stuit af op "landbouwelijke" bezwaren.

Ga terug