De kerststal ven Zesgehuchten

Heemkronijk jaar:1980, jaargang:19, nummer:3+4, blz.114 -119

D E    K E R S T S T A L    V A N    Z E S G E H U C H T E N

door: Michaël Scheepers

Toen pastoor Gerardus van Hooff, Zaliger gedachtenis, op 4 juni 1938 zijn robijnen priesterfeest vierde, werd hem door de gemeenschaps-vereniging "Zesgehuchten Vooruit" een kerstbeelden-groep (compleet met functionele knik-engel) aangeboden. De betekenis daarvan reikt verder dan de vervulling van een lang gekoesterde wens van deze welhaast legendarische parochie-herder. Nu nog, 42 jaar later, is de jaarlijkse verschijning van deze beelden in de kerststal van Zesgehuchten telkens opnieuw een blijde gebeurtenis met een geheel eigen karakter. Trouw aan zijn belofte, gedaan bij de aanbieding der beelden aan de jubilaris, zal Piet van de Ven dit jaar voor de 43e maal de opbouw van de kerststal, de groepering en plaatsing van de bijzonder fraaie beelden verzorgen. Zijn belofte reikt over de grenzen van het graf van "de oude pastoor" heen en zo "dient" Piet nu zijn derde parochie-herder en daar- mede ook al zijn mede-parochianen. Zorgde hij tot het moment, dat hij zich uit zijn schildersbedrijf terug trok zelf voor de nodige assistentie vanuit dit bedrijf; sinds enige jaren weet hij zich verzekerd van de vaste medewerking van enkele dorps- en leeftijdsgenoten. En met wat een zorg, deskundigheid en liefde! Het trio Piet van de Ven, Jan Vos en Jan Donkers, een zó ècht uit het leven gegrepen groep, dat ze als levende getuigenis de herdersbeelden zou kunnen vervangen. Figuren als uit een streekroman van De Peel, Meijerij of De Kempen opgeroepen, be- heersen door hun activiteiten in de tijd van op- en afbouw van de kerst- stal het beeld in en rond onze kerk. Nu terug naar de kerstgroep.

Wat zijn dit voor beelden, wie is de schepper en waar komen ze vandaan? "Je weet hoe dat vroeger ging", antwoordt Piet desgevraagd. Pastoor van Hooff bestelde ze zelf bij een of andere Oostenrijkse kunstenaar, die in Deurne of daar ergens leefde. Ze zijn met de hand vervaardigd, geen massaproduktie, dat weet hij heel zeker. Nadere informatie bij enkele oudere bewoners van Deurne vertelt ons, dat daar in de jaren dertig inderdaad "enen bildjesmaker" gewoond heeft. Een Oostenrijker, die zich Serventein noemde. Men weet verder nog te vertellen, dat hij tijdens de laatste wereldoorlog gedwongen werd aan de krijgsverrichtingen deel te nemen. Hij keerde daarvan helaas nimmer terug.

Er is nu althans een tipje van de mysterieuze sluier rond de (onbekende beeldende kunstenaar gelicht. De eenvoudige, echt menselijke oprechtheid welke uit de gezichten van de beelden straalt, getuigt van het vakbekwame kunstenaarschap van hun maker. Zij scheppen een sfeer, waarin het beter mogelijk wordt echt Kerstmis te vieren, ook anno 1980. Zalig Kerstfeest. 

 

 

Ga terug