In memoriam Anton van Oirschot

Heemkronijk jaar:2005, jaargang:44, nummer:1, pag:3 -3

IN MEMORIAM ANTON VAN OIRSCHOT 

door: Redactie

Op zaterdag 4 december 2004 is op zijn ‘geliefde’ kasteel Nemelaer in Haaren Anton van Oirschot overleden. Hij was in 1961, samen met Jan Aerts, Kees van Helvoort en Jo Paans, de oprichter van onze heemkundevereniging. Het hele kwartet woonde toen in Heeze. Van Oirschot nam in de beginjaren eveneens het voorzitterschap op zijn schouders. Hij bewoonde in die tijd villa Elsen Beemde aan de Leenderweg. Elsen Beemde, villa en naam bestaan nog, is een toponiem uit die omgeving. Nog in de loop van de jaren zestig (tijdens de 4de jaargang van onze Heemkronyk) is Van Oirschot met zijn gezin naar Haaren verhuisd. Anton van Oirschot is 77 jaar geworden en op 9 december in Tilburg gecremeerd. Hij werd geboren in Helvoirt, waar zijn vader huisarts was. Een broer van Anton is lange tijd huisdokter geweest in Heeze. Anton van Oirschot was destijds journalist bij het Eindhovens Dagblad. Daarnaast schreef en publiceerde hij veel op historisch gebied, ook voor onze heemkundekring. Hij was het ook die de naam Heemkronyk aandroeg. De eerste uitgave verscheen al in februari 1962. Voor al zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zijn rouwbrief noemt Anton ook een levensgenieter. Hij was tevens de oprichter en inspirerend secretaris van de stichting Kasteel Nemelaer. 

 

 

 

Personen uit onze vereniging die in de beginjaren met hem samenwerkten, noemen hem een aimabel persoon, die niet alleen veel werk verzette doch ook anderen met complimenten daartoe wist aan te zetten.  Anton van Oirschot was getrouwd met Truusje Sparla. Ook zij publiceerde, met ‘Carole Vos’ als nom de plume. Gezien zijn enorme hoeveelheid bijdragen aan onze Heemkronyk voert het wellicht te ver hierop in extenso in te gaan. Volstaan we met te vermelden dat hij onderzocht en schreef over de kastelen van Geldrop en Heeze, de kapellen en kerken van Sterksel, de historische banden van Heeze-Leende met Budel en Maarheeze, over Adriaan Pompen uit Sterksel/Leende als tramwegoprichter, over flora en fauna in ons gebied, het Diepmeerven, over naamkunde, plaats- en veldnamen, maar ook over de vroegere zieken- en armenzorg (sociale geschiedenis). Van zijn hand kwam ook een boekje over Kasteel Heeze en een over het kerkdorp Sterksel, als een ‘Zaligheid Apart’. In totaal leverde hij belangeloos voor onze Heemkronyk een dertigtal artikelen, verdeeld over sectoren als gebouwen, geschiedenis, historische verhalen en andere. In de eerste drie jaargangen staat in vrijwel elk nummer een artikel van hem. Ook na zijn vertrek uit Heeze ontving de Heemkronyk – zij het in mindere mate – nog bijdragen van hem. Onze vereniging heeft Van Oirschot jaren geleden benoemd tot erelid. Door omstandigheden was het bestuur van onze vereniging niet in de gelegenheid de crematie van Anton van Oirschot bij te wonen. Er moest worden volstaan met een schriftelijke condoleance. Met waardering denken we aan hem terug. 

Redactie Heemkronyk

 

Ga terug