TER HEESTERBEKE Zesgehuchten

Heemkronijk jaar:1970, jaargang:8, nummer:3, blz.30

TER HEESTERBEKE Zesgehuchten

door: A.F.N. v. Asten

 

Den Bosch R1214; fol. 204 (Zesgehuchten)

 

Gerit Gerits van den Nuwenhuyse had de hoeve "ter Heesterbeke“ samen met een stuk beemd "den cruenhornic" in erfpacht gekregen van Hap van der Heesterbeke om 15 mud rog (maat Heeze-Leende) op Lichtmisse vóór ’t jaar 1444.
fol. 204:

Mechteld, weduwe van Philips van der Heesterbeke en haar zoon Aert v.d.H.

Zij geeft uit die 15 mud (zie boven) er 2 mud aan Aert haar zoon.
Deze Aert geeft die 2 mud aan den secretaris van ‘s Hertogenbosch.

17-8-1444.

Ga terug