MANBROEC EN ‘t HOUBROECK te HEEZE

Heemkronijk jaar:1970, jaargang:8, nummer:3,  blz.29

MANBROEC EN ‘t HOUBROECK te HEEZE

door: A.F.N. v. Asten.

 

Den Bosch R1216; fol. 78 en ook fol. 110.

Lambert Corstiaenss. van Doernen met Henrick Willem Leyten; deze laatste bezat een beemd "dat manbroec" gelegen naast "'t houbroeck" en verder o.a. huis en erf "op ter Orvels" te Heeze.
                                                                                                                                             27-6-1446.

 

RA Heese R82; fol. 8 verso; d.d. 24-1-1586.

Marijken Thomas van Breugel dr. verkoopt aan Henrick Zwuesten een deel van een halve beempt "het manbroeck" of den bussenbeempt in Heeze, gelegen in de manbroecken langs Dirck die molder tot Heeze en de Aa.
fol. 9 verso
De executeurs van het testament van wijlen Willem Maes Scepers verkopen aan Jan Jochim Philips zoon een huis, "van der plaetsen aff te breken", staande in de gruyterhorck dat Willem van zijn ouders had geerfd.
Dat testament was in 1584 geschreven door Martinus Jonathas, de servitor curce de Heeze.

Aldus te Heeze 14-2-1586 ten huize van Andries Zwuesten, secretaris Heeze en Leende.

Ga terug