DE VULLENSHORCK TE HEEZE

Heemkronijk jaar:1970, jaargang:8, nummer:3, blz.29

DE VULLENSHORCK TE HEEZE

door: A.F.N. v. Asten

Den Bosch R1418; fol. 334; d.d. 1584.

Anna, weduwe van Godefridus Johannes de Laet, doet afstand van haar tochtrecht (vruchtgebruik) ten gunste van haar kinderen:
Johannes en Hendrick en Engel, ziinde kinderen van Godefridus Slaets.

De goederen waren: grond met een huis gelegen aan "den Vullenshorck" te Heeze aan den Rul gelegen. Akte d.d. okt. 1534.

U ziet hier het ontstaan van de naam Slaets uit de Laet; zo ook Smulders uit die Mulder en Swuesten uit die Woeste! Deze laatste naam Swuesten kwam vóór 1800 veel voor in Heeze. 'n Zuster van Dirk Hesius was gehuwd met Peter Swuesten (of Zwoesten).
De Swuesten‘s hebben voor 1720 o.a. gewoond in een herberg tegenover de kapel te Heeze. 

Ga terug