HEBBEN WE DE HOENDERBOOMKEI GEVONDEN?

Heemkronijk jaar:1970, jaargang:9, nummer:1, blz.5 -7

HEBBEN WE DE HOENDERBOOMKEI GEVONDEN?

door: J. Aerts

Toen wij in het begin van dit jaar opmerkzaam werden gemaakt op een in Sterksel aanwezige kei met het jaartal 1618, dachten we onmiddellijk te doen te hebben met een van de ontbrekende keien van de percelering bij de Hoenderboom (zie Heemkronyk jrg. VII, nr. 2 en 3). Deze kei ligt thans voor het huis van de heer A. Zwetsloot, Peelven 13 in Sterksel. De steen is afkomstig van Villa Elias die stond op het landgoed aan de Sterkselse zijde van de Somerenseweg. Deze villa is in de oorlog door het verzet in brand gestoken. De familie Elias vertoefde toen in het buitenland. Een aantal jaren geleden is het landgoed door de N.V. De Nieuwe Erven gekocht. De heer Zwetsloot heeft de steen met toestemming van de Nieuwe Erven naar zijn  tot het landgoed behorende boerderij gebracht.
We hebben niets onbeproefd gelaten om de herkomst van de kei vast te stellen. De heren Th. en E. Elias, zonen van de bouwer van de villa deden alle moeite om ons te helpen. We bezochten de voormalige bewoners van de boerderij] de heren Geelen (Roggel L.) en Overbeek (Volkel). Een zoon van de vroegere jachtopziener van de familie Elias, de heer J. Boonman te Heeze kon ons evenmin uitsluitsel geven. De heren Derks en Beenders uit Sterksel, vroegere buren van de familie Elias wisten ook niets van de herkomst van de kei. Tenslotte bleef nog de mogelijkheid om te proberen de aannemer of de architect van de villa te vinden. Maar hoe? Wii informeerden op tal van plaatsen in Someren en Heeze zonder veel resultaat. Uiteindelijk kon de heer N. Vertogen, oud-aannemer te Heeze, ons vertellen dat de villa was gebouwd door de vroegere Heezer fa. Verhoven en Wijers die gevestigd was op Ginderoven. Dit bedrijf bestaat al lang niet meer en de daarbij betrokken personen zijn overleden.
De kans om de herkomst van de kei te achterhalen wordt nu wel heel klein. Maar een paar mogelijkheden blijven er nog:

1. Misschien leeft nog ergens een personeelslid van de aannemer
Verhoven en Wijers, die ons kan inlichten.

2. Wie was de architect? Is het bestek van de villa bewaard gebleven? 

Ten aanzien van 2 hebben wij bij de gemeente Maarheeze geïnformeerd. Mocht men daar iets vinden, dan stuurt men bericht. Staan dergelijke gegevens netjes geordend, dan kost het geen moeite ze te vinden; is dat niet het geval, dan is het een kwestie van geluk hebben.

Nog enkele gegevens:
Villa Elias werd omtrent 1929 gebouwd. De villa lag op slechts enkele kilometers afstand van Hoenderboom. Daar zijn zoals u weet twee
stenen gevonden (Heemkronyk jrg. Vll, nrs. 2 en 3). Logisch redenerend zijn er nog twee zoek. Is de Sterkselse kei er een van? Villa Elias had een overkapping, ondersteund door een houten pilaar, die de bewuste kei als sokkel had. De boerderij en de boswachterswoning op het landgoed zijn enkele jaren vóór de villa gebouwd.
Mogen wij u vragen om met ons te speuren naar de herkomst van de kei met het jaartal 1618, en het resultaat ervan aan ons mee te delen?

 

Ga terug