Jan van asten, Vocor Maria 1451

Heemkronijk jaar:1975, jaargang:14, nummer:1+2, blz.13

JAN VAN ASTEN, VOCOR MARIA 1451

door: A.F.N.van Asten

Het klokje hangend In het torentje van de Nederlands Hervormde kerk, Kapelstraat 50 te Heeze, draagt volgens een aantekening van pastoor Bartholomeus Kemps her opschrift: "Jan van Asten, Vocor Maria 145I1". Dit schrijft P. Dominicus de Jong in de Kronijk van Heeze op blz. 15. De betekenis van deze tekst is: "Jan van Asten heeft mij in 1451 gegoten en me de naam Maria gegeven" . In 1960 schreef Jac. J.M. Heeren in zijn beschrijving van de familie Diddens-van Asten, afgaande op dit opschrift, het niet onmogelijk te achten dat de op het klokje genoemde Jan van Asten de voorvader van de latere familie Van Asten in Heeze is.

Hij meende zelfs dat er in de 15e eeuw reeds een familie "Van Asten" in Heeze zou voorkomen! Om zo iets, alleen afgaand op een naam voorkomend op een klokje, te beweren, is wel erg kras! Helemaal onmogelijk is het echter nooit, de kans is wel uiterst gering.

De waarheid is echter geheel anders . In het dorp Asten is een gehucht dat Diesdonk heet. Op die Diesdonk in Asten woonde rond 1450 een smid die Jan heette; behalve smid was Jan ook nog klokkegieter. Behalve in Heeze hangen nu nog klokjes in de torens van Enschot en Baexem waarop staat dat Jan van Asten de maker is. In Asten hangt in de toren van de parochiekerk O.L. Vrouw Presentatie nog steeds een klok van ± 130 cm doorsnee met als opschrift: "Maria vocor anno 1447 Jan die Smet van der Diesdunc". ‘I Is heel normaal dat Jan zich buiten zijn dorp Van Asten noemde terwijl hij in Asten zelf de naam Jan van der Diesdonk gebruikte; zo kende men hem immers in Asten! Onze Jan van Asten op hef Heezer klokje heeft dus totaal niets met de familie van die naam Te maken; ‘I is Louter toevallig dat ‘t dezelfde naam is!

Ga terug