Het 600-jarig bestaan van Geldrop in 1977.

Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:3, blz.57

HET  600 - JARIG  BESTAAN  VAN  GELDROP  IN  1977

door: W.Jansen

Op welke titel viert een stad of dorp hoe zoveel honderdjarige bestaan?

Dat hangt af van de in de archieven aanwezige charta( oorkonden) of acta( op schrift gestelde handelingen ).

Een charter van Geldrop is er niet meer, wel een door de Raad van Brabant gewaarmerkt "vidimus" (afschrift ).

De gemeente Geldrop heeft, afgezien van de door het Rijksarchief te 's Hertogenbosch aangedragen motieven van betrouwbaarheid, gemeend aan dit historische gegeven in zoverre aandacht te moeten schenken, dat alleen een speciale editie van "Raadhuisklanken" in augustus 1977 verscheen en dat betreuren wij ten zeerste . . . ..

Een dergelijk feit ligt vast of niet. In het eerste geval herdenkt men zo iets, liefst "ter plekke" hier het kasteel, in het tweede geval gaat men er aan voorbij.

Weet men in Geldrop wel op welke titel Helmond thans haar 800 jarig bestaan viert en Amsterdam indertijd haar 700 jarige? Komt het misschien door de afsluiting van het Eindhovense kanaal dat Geldrop hier de boot moest missen?

Ga terug