De preekstoel van Leende gedemonteerd.

Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:1+2, blz.18

DE PREEKSTOEL VAN LEENDE GEDEMONTEERD

door: A. Jansen.

Bij de opening van de tentoonstelling "De Meester van de Heiligenbeelden uit Leende" bemerkte ik, ja en ik was stomverbaasd want ik dacht dar de beeldenstorm nu wel zowat uitgeraasd was, dat de preekstoel (Voorlopige lijst, bl. 235), in het kader van enige vernieuwingen in de kerk aldaar, gedemonteerd is. Deze demontage leverde twee dingen op, te weten:

een duif van W. Pompe uit 1729 en een gebeeldhouwd fries uit 1690 dat men in een bank achter het nieuwe altaar verwerkt heeft. (Cat. De Meester van de Heiligenbeelden uit Leende, Leende 1974, nr. 20A)

Beide genoemde werken zijn slechts van zeer matige kwaliteit, zoals dat trouwens ook de preekstoel was. Zou men er ondanks dit niet goed aan gedaan hebben om deze preekstoel desnoods als monument te bewaren??? En als hij in de weg stond had men hem dan niet gemakkelijk kunnen verplaatsen ??? Dit had best wat geld mogen kosten want is het niet zo dat de vernieuwingen ook heel wat geld gekost zullen hebben ?

Kortom deze preekstoel had behouden moeten blijven. In het verleden is er al zoveel verdwenen en nu moer er notabene in 1974 nog een oude preekstoel verdwijnen, volkomen onbegrijpelijk !!

Men zou er in Leende goed aan doen om dit preekgestoelte weer zo snel mogelijk op te bouwen, dit moet mogelijk zijn als men tenminste niet alle andere dan bovengenoemde zaken weggegooid heeft. En nu hij toch uit elkaar ligt is hij waarschijnlijk nog gemakkelijker te restaureren ook.

Als heemkundigen hebben we de plicht toe te zien op onze monumenten, ook al zijn ze voor de kunstgeschiedenis niet direkt van het grootste belang.

Dit monument zou in ere hersteld moeten worden ook al hebben bevoegde instanties met de sloop ervan ingestemd.

Ga terug