Onze legenden ontzenuwd?

Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:3+4, blz.53

ONZE LEGENDEN ONTZENUWD ?

door: J.Aerts 

Het ziet er naar uit, dat al onze Iegenden en overleveringen binnen afzienbare tijd kunnen worden "ontzenuwd". Dat klinkt nogal kras, maar het kan dan ook alleen maar op de manier zoals de heer Van Leeuwen dat onlangs deed in een lezing voor onze kring.

Hij stelde, dat de steigergaten die te zien zijn op de tekening van Jan de Beijer (omslag "Dyt Gheyt aen der kyrcken van leendt" en "Leende in oude ansichten", p. 1) de overlevering, dat de kerk van Leende zonder steigers zou zijn gebouwd "ontzenuwde".

Nog zacht uitgedrukt, is dit een ondoordachte uitspraak waarmee wij onze overlevering niet laten ontzenuwen. Wij hechten meer waarde aan de eeuwenlang van mond tot mond doorgegeven overlevering -deze is nu voor het eerst op schrift gesteld - dan aan de wel erg simpele manier van ontzenuwen die de heer Van Leeuwen gebruikt.

Het boek van de Stichting Torenfeesten geeft, om de waarde van deze overleveringen enigszins aan te geven, als argument het grote aantal autochtone families dat al eeuwenlang in Leende woonachtig is.De steigergaten sluiten helemaal niet uit, dat opgehoopte grond voor een deel van het metselwerk de steigers hebben vervangen. Dat men dit tot aan de kroonlijst heeft volgehouden zal toch wel niemand hebben gedacht.
De heer Van Leeuwen heeft overigens een zeer goede lezing gehouden over de Kempische torens en in het bijzonder die van Leende. Hij liet zijn goed gebrachte lezing vergezeld gaan van uitstekende lichtbeelden. Als hij niet de moeite wil nemen om zich te verdiepen in bouwlegenden, kan hij daar toch maar beier niets over zeggen. 

Ga terug