Huizentelling te Heeze in 1600.

Heemkronijk jaar:1973, jaargang:12, nummer:2+3, blz.17 -31

HUIZENTELLING TE HEEZE IN HET JAAR 1600

door: A.F.N. van Asten

Quohier ofte boeck van de heert off schoughelde ende ploegen tot Heeze.

Anno XVIc den lesten augusti (Heeze 31.8.1600).

 

VENNE

-   Marye weduwe van Heyn opt Aa tot Oevelwegen woenende ende onder die Venderstraeten ofte Venne resorterende, huys met heerdt ende roeckgatt.

-   Delis Slouwers oyck tot Oevelwegen woenende, resorterende onder de voors. Venderstrait, huys met heert ende roeckgatt, ter aelmisse.

-   Aert Loemenen, huys, heert ende roeckgatt.

-   Heyn Delis Thijs, oyck tot Oevelwegen woenende onder die voors. Venderstrait, huys, met heert ende roeckgatt, levende die selffven Heyn sheylich geests ende ter aelmisse.

-  Mathijs van Engelant, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Wouter van Lijderop, oyck tot Oevelwegen woenende onder die voors. Venderstrait, schuer met heerdt ende roeckgatt, wesende arme met een gecke vrouwe ende twee gecke kijnder.

-  Marten Willem tot Oevelwegen onder die voors. Venderstrait resorterende, leedich ende onbewoent huys.

-  Peeter Ceelen tot Oevelwegen, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Peter van Ours tot Oevelwegen, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Peter van  tot Oevelwegen, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Ruth Coolen, huys met heerdt ende roeckgatt, levende des heylich geests ende op aelmisse.

-  Adriaen Cuijpers, huys met eenen heerdt ende schouwe.

-  Thoenis Cuijpers, huys met heerdt ende roeckgatt levende sheylich geests ende ter aelmisse.

-  Lijntken Goyens, huysken met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Marye Maes, quaet vervallen onbewoent ledich huys.

-  Aerdt Roevers, huysken met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Frans Hannen, huys, heerdt ende schouwe.

-  Lijb weduwe van Jan Theeuwens, een gehuert huysken ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Jan Bocx, huys met heerdt ende schouw.

-  Nees Reymen, huys met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Aleit weduwe van Anthonis Martens, leedich onbewoent huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Goort van Velthoeven, huys, heerdt ende schouwe.

-  Delis Verhagen, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Leenen, een gehuert huys met heerdt ende schouwe.

-  Dierick van Velthoeven, huys met heerdt ende schouwe.

-  Meeus Francissen, huys met heerdt ende schouwe.

-  Michiel Vervlaessen, huys met heerdt ende schouwe.

-  Weyn Smeets, huys met heerdt ende schouwe.

-  Goijart Ariens, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Frans van Vaelre, gehuert huys met heerdt ende schouwe.

-  Anna weduwe van Aerdt Verhoeven huysvrouw  Willem Danckarts doen hy oyck leeffden, huys met schouwe, vervallen onbewoent ende leedich.

-  Anthoenis Wouters, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Willem Peter Deelen alias in de schuer, huys, heerdt, ende roeckgatt.

-  Goijart Slouwers, huys met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Lemmen Box, een schuer, ter aelmisse.

-  Meeus Box, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Aert Coppen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Aerdt Deelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Thijs van Can, een gehuert huys met heerdt ende schouwe, levende ter aelmisse.

-  Mathijs Hanrick Thijs alias van Lille, huys, heerdt ende schouwe.

-  Mr. Jans van Lille, ledich huys met heerdt ende schouwe.

-  Deelis Sweers, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan van Asten, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Marye weduwe Jannen van Gestel, huysvyv van Thijs Wijnen, huys, heerdt ende schouwe.

-  Hanrick Leenarts, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Anthoenis Aerts, huysken met heerdt ende roeckgatt.

-  Nicasius Adriaen Sierssoen, custer tot Heeze, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Thonis Jacob Leen swager, een gehuert huys met heerdt ende schouwe.

-  Marye weduwe Jan Lenarts, huys met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Jan Claeus, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Adam Wespen, huys, heerdt ende roeckgatt ende als backer eenen backoven.

-  Peeter Vervlaessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Thoenis van Vaerle, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Willem van Vaerle, huys, heerdt ende roeckgatt, levende theylich geests ende ter aelmisse.

-  Heer Anthoenis Jan Erckensoen, een huysken met heerdt ende dobbel schouwe. (Pastoor in Heeze).

-  Gherit Theeuwens, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Mathijs Heylen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Aert Sgroeven, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Jan Snyders alias Coolhouwers, een huysken met heerdt ende roeckgatt.

-  Reym van Soemeren, huysken, heerdt ende schouwe.

-  Loenis vanden Capellen, alias Metten, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Meeus, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joostken Joppen, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Herman Mathijs Hermanssoen, herbergier aen de kercke tot Heeze, huys, heerdt ende twee schouwen, brauoven.

-  Mathijs Coenssen, een gehuert huys met heerdt ende schouwe, oyck aende kercke van
   Heeze. (schepen van Heeze).

-  Frans van Soemeren, aende kercke van Heeze voors, een gehuert huys met heerdt ende
   dobbel schouwe.

-  Goyart Rucken, huys aende kercke van Heeze voors, met heerdt ende schouwe; wesende een wittebroot vercooper ende alsoe eenen backoven.


HEEZERBOSSCHE ende MOELENSTRAET

-  Jan Vesters, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Die weduwe van Willem Heesburchs Elizabeth genaempt, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joost van Vaerle, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Delis Jan Erckensoen, huys, heerdt ende roeckgatt.  

-  Joost Jan Joosten, vorster tot Heeze, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Lauwreyns Verhagen, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Adriaen van Waelre, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Anthoenis Peterssoen van Geldrop, huys, heerdt ende roeckgatt, pauper off arme.

-  Margryet Souwen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Souwen, huys, heerdt ende schouwe.

-  Marij weduwe van Jan Stijnen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Daem Keymps, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Adriaen Gerarts, huys, heerdt ende schouwe.

-  Goijart Vesters, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Mr. Claeus van Erp, perdemeester, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan van Tongelre, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Goossens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Dommels, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joost Elssen, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Gerarts, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Jacop Bortholomeeus, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Die kijnder van Deelis Keijmps, leedich ende onbewoent huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Anthoenis Hoers, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Goijens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Marije Hobosch, huys, heerdt ende schouwe, levende des heylich geests ende ter aelmisse.

-   Arien Bitters, huys, heerdt ende roeckgatt.

 

MOELENSTRAET

-  Adriaen Aert Martens alias Heezen, soe hij ons verclaerde, huys, heerdt, twee schouwen.

-  Thoenis Buyens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goort Gerit die Deckersoen, huys, heerdt ende roeckgatt, gehuert.

-  Jan Slaets, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan die Bluckere, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Peter van Soemeren, alias Boll, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.   

-  Dierick Mathijs Hermans, moldere tot Heeze ende Leende, leedich ende onbewoent huys, inden Sanderman aenden moelen van Heeze voors.

-  Goyart Deelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Aerdt Cuypers, huys, heerdt ende roeckgatt, gehuert, ende ter aelmisse levende.

-  Thijs Goyens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Lemmens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Beeckmans, huys, heerdt ende schouwe.

-  Goyart Jacob Bartholomeeus, huys, heerdt ende schouwe ende roeckgatt.

-   Daem Jan Daemssoen, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Lijn Cillen, een huysken ende roeckgatt.

-  Anna Wille, een huysken ende roeckgatt.

-  Neel Elsen, een huysken ende roeckgatt.

-  Dirck van Zanderen, een huysken ende roeckgatt.

-  Margriet Theeus, een huysken.

-  Hanrick Theeus, een huysken.

-  Willem Cloon, een gehuert huysken.

-  Dinghe van den Haegen, Willem den Smeer, Heyl Deynen, van Gestel, Vreys van Aelst, Grietgen .....,  .. van Gastel.

 

CREYEL

-  Tielen Cuijpers, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Tielen Martens, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Willem Martens, huys met heerdt ende roeckgatt

-  Jan Verbraecken, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan van Ghemert ende Lenart zijnen swager, tsamen een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Mathijs die Molder, huys, heerdt ende roeckgatt. (= Mathijs Smolders).

-  Claes van Gael ofte Sint Jobb buughere (? ) een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Lyb Snyers, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Lambert Beeckmans, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse levende.

-  Anthonia weduwe Joost Wouter Buyens alias Coecx, huysken, heerdt ende roeckgatt. (= Cocx)

-  Dierick Stijnen, huysken, heerdt ende roeckgatt

-  Jan Thoenis, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Dierick Mathijs Hermans, molder tot Heeze ende Leende, huys, heerdt ende schouwe.

-  Thoenis van Gail (= Gael), huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Lemmens, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Wouter Jans Verbraecken, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goort Willems op ‘t Hoff, huys, heerdt ende roeckgatt. (op de hoeve).

-  Jacob Stijn van Helmontsoen, huys, heerdt ende roeckgatt, Jan Vesters betaelt.

-  Lauvreyns die Bluckers, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Adriaen Thoenis alias Muels, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Lysbeth Tielen Sijmons alias die Decker weduwe, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goijart Joosten, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Beeckmans, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Marije Smolders, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Gheenen, huys, heerdt ende roeckgatt ter aelmisse.

-  Jan Thijssen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Peeters, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan van Soemeren, een gehuert huys, levende ter aelmisse.

-  Hanrick Slaets, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Bernarts, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joost Ghijsen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Thoenis Peter Goossens, huys, heerdt met een roeckgatt, op doevels wonende (= op d'Oevels).

-  Peter Dryessen, huys, heerdt met een roeckgatt  op doevels (= op d‘Oevels).

-  Jan Hanrickx van Soemeren, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt, op doevels (= op d'Oevels).

-  Marye weduwe Goyarts opden nop, huys, heerdt ende roeckgatt in den meel (= De Meel).

-  Jan Arien Jaspars, huys, heerdt ende roeckgattt, een onbewoent ledich huys.

-  Goort Theeus, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joest Woeyten, huys, heerdt ende schouwe.

-  Dierick Hanrickx van Liederop, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Gryet Jennen, huys, heerdt ende roeckgatt, arme.

 

RULLE 

-  Dierick Jennen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Peter Marcelis, alias Symons, huys, heerdt ende roeckgatt. 

-  Lijm Bouwen, huys, heerdt ende roeckgatt, Ievende ter aelmisse.

-  Adriaen van Duysel,  huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Michiel Jan Gobbels, huys, heerdt ende schouwe.

-  Gerardt Eelkens, huys, heerdt ende roeckgatt (= Swoesten).

-  Goyen Stoffelen, huys, heerdt ende roeckgatt. 

-  Wouter van Gastell, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Delis Hanrick Peterssoen, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Hanrick Peterssoen, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Sweer Adriaens, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Anthoenis Michiels, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Faes Jacop Faessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

- Michiel Driessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Mathijs Adriaens VervIaessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Dryes die Scheeper, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Goedelt weduwe van Servaes Aert Faessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Arien weduwe van Jacob Box, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Roel Hanrick van Wettensoen, huys, heerdt ende roeckgatt, ontfangen VIII st. een oirt.

-  Goort Hoeben, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Delis Thijs, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  TieIen Goedelen, huys, heerdt ende roeckgatt, Iedich ende onbewoent.

-  Jenne van Gastel, huys, heerdt ende roeckgatt.

 

STRABRECHT

-  Jan Veraa, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Gerardt Goedelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Joost Diericx, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.  

-  Aert Keymps, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Wouters, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Goyens, huys met twee heerden ende twee schouwen, ontfangen 2 gld. (= Hanrick  Gobbels).

-  Jan Faessen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jacob van Velthoven, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan die Scheper, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Claer weduwe Aerdt Jan Michiels alias Faes genoempt, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Richalt die Smet, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Corsten Neelis Corstens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Joachims, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goeyaert Haegen, woent in een backhuysken omdat sijn huys verbrant is.

-  Mary weduwe Jan van Mol, huys, heerdt ende roeckgatt.

 

EIJMERIJCK

-  Jan Gherarts die Jonghe, alias lammehandt, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Andries Zwuesten, huys een herberge met twee heerden ende twee schouwen ende este.

-  Dries van D...sen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Geertruydt van Can, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Frensken van Can, huysken, heerdt ende roeckgatt.

-  Anthonis Gerart Francissen met beyde sijne swagers, een huys, twee heerden ende dobbel schouwe.

-  Wouter Boelen, huysken met heerdt ende roeckgatt. erm.

-  Elizabeth weduwe Jan Gobbels, huysken met heerdt ende roeckgatt ende overmits sij is een wittebroot backsterre alsoe eenen backoeven.

-  Het Iedich huys vande voors. Elizabeth.

-  Joost Tryx, een gehuert huysken, levende ter aelmisse.

-  Frans Gherarts, huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Luycas Gerarts Francissen, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Thomas Fockers, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Teeuwen Deelen, huys met heerdt ende roeckgatt (= Mathijs Deelen).

-  Jan Joosten, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Peeter Dominicus, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Aerdt Martens en Raes sijn swager (= Raes Francissen), een huys met eenen dobbelen heerdt ende dobbel schouwe.

-  Aert Melchiors (de sekretaris van Heeze), een gehuert huys met eenen heerdt ende roeckgatt, ende eenen heerdt ende schouwe inde camer met eenen brauoven, alles wesende een herberge.

-  Willem Michiels, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Marije Henssen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jacob die Laet, een gehuert huys heerdt en roeckgatt, ter aelmisse.

-  Stijn Bacx, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Sijken Bocx, huysken, heerdt ende roeckgatt.

-  Joost Goossens, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Arien Vincken, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Aert Maes, huysken, heerdt ende roeckgatt.

-  Deelis Deelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Claeus, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Willem Maes, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Gerit Bacx, huys, heerdt ende roeckgatt. 

-  Jan Boelen, huys, heerdt ende roeckgatt.  

-  Maurits die Duyts, huys, heerdt ende roeckgatt, erm.

-  Dryes Deelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Rucken, huys, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Aert die Laet, huys ende roeckgatt.

-  Deelis Goossens, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goyart Heijmans, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Peter Deelen, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Lybken Floris, huysken, heerdt ende roeckgatt, ter aelmisse.

-  Joost Bacx, huysken ende heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Roubossch, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Ghijs Corstens, gehuert huysken met heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Schepers, huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Deelen, een gehuert huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Willem Wouters, huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Frans Zwuester, huys met eenen dobbelen heerdt ende dobbel schouwe.

-  Jan Casyns (= Jan Nicasius Dircx), huys met eenen heerdt ende schouwe.

-  Margriet Happen, huysken met heerdt ende schouwe, wesende eene blinde vrouw ter aelmisse.

-  Jan Severs, huysken met heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Tielkens, huys met heerdt ende roeckgatt.

-  Anthoenis Diericx, huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Jan Diericx ende Hanricken Zwuesten, een huys, twee heerden.

-  Die kijnder van Mr. Hanrick Philips (notaris van Heeze), een vervallen leedich ende  onbewoent huys.

-  Gerardt die Smit, huys met twee heerden ende een dobbel schouwe.

-  Dielis Umans, quaet huys met twee heerden ende een dobbel schouwe, levende ter aelmisse.

-  Gerart Sijmons die Decker, een gehuert huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Hanrick Boelen, huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Lenart Janssoen, huys met eenen heerdt ende roeckgatt.

-  Meeus Thuenissen, een gehuert huys, heerdt ende roeckgatt.

-  Goossen van Lyedrop, een gehuert huys met twee heerden ende dobbel schouwe (= van Lierop).

-  Aerdt Wijnen, huys met heerdt ende schouwe.

-  Jan Pappen, huys wesende een herberghe (= De Roskam) met twee heerden ende dobbel schouwe ende brauoven ende een este.     

Deze lijst van Heeze met al haar huizen en bewoners in 1600 opgetekend, volgde een zeer bepaalde lijn.

Ook de in 1736 begonnen lijsten met de huizen en haar bewoners hielden diezelfde volgorde aan.

Men begon op Euvelwegen, zijn weg vervolgend heeft men alle huizen en huiskens, bewoond of leeg, opgetekend en er soms bij vermeld dat de bewoner arm was en of hij het huis huurde. Omdat het hier o.a. ging over een belasting op de schouwen werden deze uiteraard ook allemaal vermeld. Men begon dus op Euvelwegen te noteren en vervolgde zijn weg via de Ven langs de kerk naar de Hezerenbosch en Molenstraat, nu denkelijk de Oude Molen geheten. Vandaar via de Sanderman naar Creyel, Rul en Strabrecht om zo bij de buurt van de kapel in de Eimerikstraat te komen. Vervolgens trok men de gehele Eimerikstraat door tot aan het punt bij de Molenstraat in de buurt, alwaar men eindigde met en bij de herberg "De Roskam" van Jan Eimberts ook wel Jan Pappen geheten.

Van deze telling op 30 augustus 1600 vonden we nog een tweede lijst. Deze laatste lijst bevatte een 150-tal namen en huizen, eveneens zoals de eerste lijst beginnend op Euvelwegen en eindigend bij Jan Pappen. Hierna volgden apart nog een 15-tal  ledig of onbewoond gevonden huizen. Deze laatste lijst eindigde dan met een 88-tal namen waarboven men had geschreven:

"deze navolgende personen ende huyskens warden voor arm gehouden tot Heeze".

Totaal op deze tweede lijst dus rond 255 huizen, echter in een andere samenstelling genoteerd dan op de eerste lijst die totaal ook zo'n 255 huizen bevatte. Al met al klopt alles heel aardig en geeft ‘t ons 'n betrouwbare indruk over Heeze, zijn huizen en bewoners in het jaar 1600.

Omdat men volgens een ordonnantie ook alle ploegen in Heeze had op te geven, bevatte die tweede lijst ook aantekeningen over de ploegen. Het vreemde was dat men bij praktisch iedereen vermeld had, dat hij of zij een half ploeg in bezit had !  Er bleken 146 halve ploegen te zijn en 4 hele ploegen. Op 't laatste blad stond dat er 22 personen helemaal zonder ploeg waren, er bleven dus nog rond 120 halve ploegen over.

De 4 bezitters van een hele ploeg waren:

-   Dirick Mathijs Hermans de molder.

-   Goort Willems op 't Hoff, (hij woonde op een boerderij van de Heer van Geldrop).

-   Jan Hanricx van Soemeren wonende in de Meel op de Oevels.

-   Frans Zwuesten in de Eimerikstraat.

Over die ploegen werd ons een duidelijke toelichting gegeven zodat we ons een aardig idee kunnen vormen over de landbouw ende bewerking der gronden.

Men schreef: (Voor de duidelijkheid hebben we "t in meer gewone Nederlandse spelling weergegeven)

-   Zo binnen den dorpe van Heeze maar vier huizen bevonden zijn geweest alwaar één ploeg is uitgaande overmits de gemeyn ingezetenen zich zijn behelpende twee of drie of vier personen met slechts één ploeg omdat sommigen niet meer teulende zijn dan twee, drie, vier of vijf lopensaet land en ook sommigen geen paarden en houdende zijn en sommigen hun land met de "spaey“ omwerpen, hebben de collecteurs elke persoon die iet of wat ploegende is, genoteerd en zo ontvingen wij als voor een half ploeg 5 st., verder van elke schouw of rookgat, bakoven, brauwoven en este ('n soort warmte-oven) eenen gld ( ? ); alsoo uit de voors. quohier al met al opbrengende de som van 291 gld 10 st.

Tot slot stond dan op die tweede lijst:

Wij Adriaen Wouters en Jan Vesters, schepenen en collecteurs van de voors. quohier, certificeren voor de gerechte waarheid dat wij tot Heeze met behulp van Godevaert van Lanckvelt, schout tot Heeze, hebben bevonden die heerden, schouwen en backovens en ploegen en die ledige huizen ende diegenen hier voor arm gehouden worden, verklaren den pastoor tot Heeze, de h. geestmeesters en kerkmeesters dat diezefde tot zulke armoede zijn gekomen dat die veel van den heiligengeest er andere goede luiden ter aalmisse genoten hebben.

Aldus opgetekend op 29 october 1600.

w.g. Adriaen Wouters en Jan Vesters schepenen;

Anthonius Ercken, pastor Heesius;

Anthonis Diericx, Jan Box, Henrick Lemmens, h. geestmrs;

Dirk die Molder, Mathijs Thonis en Willem Wouters als kerkmeesters van Heeze.

In een soortgelijke lijst geformeerd door Heeze in 1621, vonden we onder Eimerikstraat na de naam van Willem Michels een zekere Willem Hensen die in het bezit was van een steenoven in het veld. Ook stonden er in de Eimerikstraat op een zestal plaatsen gezet op rossen ende leem, backovens op de straat ten gerieve van de gelycke naburen. Bij Jan Ghijsbrechts stond vermeld dat hij had een dobbel schouwe, een schouwe op de camer, backoven ende een forneys als wesende eenen hoeymaker ende maer een schouwe van de voors. schouwen gebruycken.

In 1621 waren er 51 schouwen en ook nog 23 dobbel schouwen opgegeven. Wel 'n vooruitgang sinds die eerste lijst van 1600. Om nu dit artikel over de huizen enz. van Heeze enigszins af te ronden, laten we hierna de letterlijke tekst van een gedrukt stuk volgen (zie ook afbeelding). Deze met ‘n vignet versierde en in 'n soort gotische letters uitgevoerde en gedrukte brief werd in 1623 vanuit 's-Hertogenbosch naar alle plaatsen in de Meierij verzonden, alleen werd hier als naam "Hese" en een bedrag van 385 gld 10 st. er met inkt door P. van Broechoven bijgeschreven, terwijl de afkorting O.L. . in die brief betekende "Onze Luyden".

 

HESE. Lieve ende beminde.

Achtervolghende d'ordre van mijne Heeren de drye Staeten van Brabant seijnde O.L. desen hunnen taux beloopende ter somme van drye hondert vijffentachtentich guldens thien stuyvers. in d'een helft van het extraordinaris subsidie bij hun geconsenteert ten dienst van Zijne Mat: , welcken taux O.L. sullen vinden bij middelen van 15 stuyvers opelcke schauwe ende ploech, volghende het overgebrocht cahier van de leste gedaene tellinghe vande schauwen ende ploegen van hunne dorpe.

Alles indien verstandedat d'een helft vande selve vijfthien stuyvers op elcke schauwe sal worden gedraeghen ende betaelt bij den proprietaris ende d'ander helft bij den selven huerlinck de 15 st. int geheel te verschieten.

Ende dat de 15 st. op elcken ploech sullen worden gedraeghen ende betaelt bij den pachter of gebruycker alleen; ende voirts op d'instructie vanden thiensten van december 1620 gemaekt op de voors. leste gedaene tellinghe n.l. dat van de belasting van15 st. niemant ensal vrij noch exempt zijn, van wat staet, officie, qualiteyt ofte professie hij sij geprevilegeert oft ongeprevilegeert, oock niet de Ridders van den Ordre van den Gulden Vliese, vuytgenomen enichlyck hare hoocheyt d'ambassadeurs ende de 4 biddende ordren voor soo vele aenghaet hunne conventen oft cloosters. Ende sullen O.L. hunnen voors. taux tot mijnen comptoire commen betaelen binnen een maent naest commende naerde receptie van desen billette, op pene van reele executie.

Actum binnen 's-Hertogenbossche den achtiensten mey Anno XVlc dryentwintich.

Ter ordonnantie vande voorsz. drye Staten van Brabant.

                                                                                                                                 w.g. P. v. Broechoven.  

De bronnen van dit alles zijn te vinden in het gemeente-archief te Heeze.

 

Ga terug