Bleedhouwer Lambert Koenen

Heemkronijk jaar:1973, jaargang:12, nummer:2+3, blz.33

BEELDHOUWER LAMBERT KOENEN

door: Jean Coenen.

De Kronyk van Heeze van van Moorsel vermeldt op pag. 102: 29 januari 1842 te Someren twee nieuwe biechtstoelen in de kerk gekomen, gemaakt door L. Koenen, beeldhouwer te Lieshout. Pater Domien de Jong die de Kronyk in 1953 heeft eruit gegeven en deze van uitstekende kanttekeningen heeft voorzien, is er niet achter kunnen komen wie dit was. Hij vermoedde dat hiermee Hendrikus Koenen uit Eindhoven bedoeld werd.

Het is ook niet gemakkelijk.

Op 25.11.1837 huwt te Leende Joannes Wasserman met Maria Elisabeth Coenen. Zij is een dochter van Jan Coenen en Joanna Maria Keusters. Maria is op dat moment 30 jaar. Zij werd geboren te Maarheeze 31.10.1807. Als getuige treedt op Lambert Coenen beeldsnijder 31 jaar, broeder van de bruid.

Konklusie: Lambert moet geboren zijn rond 1806 waarschijnlijk te Maarheeze. Bij de scheiding en deling van de goederen van zijn moeder wordt hij genoemd Peter Lambertus Coenen beeldhouwer. Zijn geboorteakte luidt dan ook: 2.4.1806 Baptizatus est (geboren is) Petrus Lambertus filius (zoon) legitimus (wettig) Joanni Coenen et Joanna Maria Keusters.

Hij is de oudste van het gezin. Zijn vader is een rechtstreekse voorvader van mij. In 1841 is hij naar Lieshout gegaan. Op 15.2.1841 huwt te Lieshout, Petrus Lambertus Coenen, beeldhouwer, geboren en wonende te Maarheeze, zoon van Joannes Coenen, partikulier te Weert en van Joanna Maria Keusters, overleden.

Petrus huwt dan met Anna Coleta Driessen, partikuliere te Lieshout, geboren te Asten. Hij krijgt 3 kinderen te Lieshout, waarvan er een jong sterft. Zijn gezin is het enigste gezin Coenen dat in Lieshout voorkomt. Daarbij tekent Lambert de ene keer met een K dan weer met een C, dus Koenen en Coenen zijn identiek. De kamer van de biechtstoelen van Someren is hierbij dus bel<end.

Nu nog iets over de aantekening daaronder.

De Kronyk vermeldt: 12.2.1842 is te Rome overleden de Eerw. Heer(Petrus) van Lil, provinciaal der Jezuieten van België' en Holland, geboren te Maarheeze, oud 46 jaar.

Deze van Lil is een halfbroer van Lambert Coenen. Petrus van Lil werd op 22.11.1795 te Maarheeze geboren als zoon van Lambertus van Lil en Joanna Maria Keusters. Lambertus van Lil overlijdt 23.3.1804. Joanna Maria Keusters hertrouwt in 1805 met Joannes Coenen, militair uit Elsloo. Petrus Lambertus Coenen is genoemd naar zijn grootvader Peter Coenen uit Elsloo en naar de eerste man van zijn moeder, Lambert van Lil.

Hiermee weten we dus iets meer over deze personen die vermeld worden in de Kronyk van Heeze.

Ga terug