Comite 800 jaar Sterksel. 1172-1972

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:3, blz.26 -30

COMITÉ 800 JAAR STERKSEL 1172-1972
SEKRETARIAAT: JAN DECKERSSTRAAT 11 - HEEZE

door: Redactie

Hieronder volgt het volledige programma van het "Comité 1172-1972", dat werkt onder auspicien van de Heemkundekring en het Oranjecomité van Sterksel. Wij wijzen er hier nog op, dat elk lid van onze kring automatisch een deelnemerskaart krijgt thuisgezonden. Bovendien kan elk lid een introducé-kaart krijgen voor de prijs van f. 2,--. Deze kaarten zijn op 7 september aan de zaal waar de herdenkingszitting wordt gehouden, verkrijgbaar. Niet-leden kunnen voor f. 4,-- p.p. een deelnemerskaart krijgen, verder aan de zaal, of door storting van f. 4,-- (of een veelvoud hiervan) op de rekening van het "Comité 1172-1972"  bij de Boerenleenbank te Sterksel. Spoort Uw vrienden en kennissen aan om ook aan het feest deel te nemen.

PROGRAMMA

Donderdag 7 september

Herdenkingszitting in "Scureken", bezoek- en ontspanningscentrum van het Epilepsie-Centrum "Kampenhaeghe" aan de Sterkselseweg te Heeze.

Drs. T.J. Gerits O. Praem. van de abdij van Averbode, zal bij deze gelegenheid een inleiding houden over

STERKSEL ALS LANDBOUWCENTRUM VAN AVERBODE

waarin uiteraard ook de relatie van de abdij tot de Meierij van Den Bosch ter sprake zal komen, die niet gering geweest is.

   Toegang: Voor bezitters van deelnemerskaart/uitnodiging gratis.

   Verder is deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijk voor f. 2,--.

   Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 9 september

 "Plaets van de vier hoeven"  (Centrum Sterksel). Vanaf 12 uur het braden van een kolos sale os aan het spit. Omstreeks 19.30 uur is de os gereed om te worden gegeten, er zullen verrukkelijke porties gebraden ossevlees verkrijgbaar zijn. Meester-kok Geboers uit Eersel staat garant voor een culinair genoegen. Voor een billijke prijs kan ieder die dat wil hier aan z'n trekken komen. Grote opkomst verwacht.

Organisatie N.C.B. Sterksel en Carnavalsvereniging "De Ossedrijvers.

20.00 uur. Officiële opening van de feestelijkheden door de Edelachtbare Heer J.G.C. van Greunsven, burgemeester van Maarheeze.

20.00 uur. "BAL VAN DE VIJF HOEVEN" in de zaal van Café "Boszicht" (W. Strauven). Een groot orkest bestaande uit 14 beroepsmusici zorgt voor passende muziek bij dit bal. De baten van dit bal zijn door de heer Strauven aangeboden aan het Comité 1172-1972". Daarom verwachten wij iedereen.

15.00 uur tot 24.00 uur. Openluchtuitspanning "Hoeve de Poel". Abdijbier verkrijgbaar. Exploitatie: Hotel St. Paul en Hotel Sterksel.

19.00 uur tot 02.00 uur. FEESTVERLICHTING.

Een groep inwoners van Sterksel heeft spontaan aangeboden om een aantal markante punten van het toch al mooie Sterksel in feestverlichting te zetten. Uw verwachting mag hooggespannen zijn. Het comité is hen bijzonder dankbaar voor hun enthousiasme en moeite.

Vanaf 20.00 uur. Kiosk, "Plaets van de vier hoeven", optreden van: Het zangkoor van Sterksel. Ze zullen middeleeuwse liederen ten gehore brengen. Dirigent: J. van Os.

DE BALLADE VAN STERKSEL (met medewerking van een koor) wordt gebracht door de K.V.O. (Katholieke Vrouwenorganisatie).

Optreden van de Sterkselse fanfare "De Heerlijkheid" o.l.v. Dirigent: J. van Os.

Zondag 10 september

11.00 uur. Plechtige geconcelebreerde eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Catharina te Sterksel. Hoofdconcelebrant is de Hoogeerw. Heer K.E. Stappers, Abt van Averbode, die tevens een korte homilie zal houden, met als concelebranten de Zeereerw. Heer R. Vervoordeldonk, pastoor van Sterksel en de Weleerw. Heer E. van Waesberghe W.P., voorzitter "Comité 1172-1972". Gezangen: parochieel zangkoor o.l.v. J. van Os. Orgel: D.G.J. Schilleman.

Na de H. Mis: Vendelhulde door het St.-Jansgilde uit Soerendonk.

Na afloop hiervan officiële opening van het nieuwe Dorpshuis "Valentijn" (genoemd naar een abt van Averbode, die in 1619 in Sterksel een kapel liet bouwen) door de Edelachtbare Heer J.G.C. van Greunsven, burgemeester van Maarheeze en de officiële opening van het eerste evenement in dit dorpshuis, de tentoonstelling "800 JAAR STERKSEL", door de Hoogeerw. Heer K.E. Stoppers, abt van Averbode.

Deze openingen vinden plaats in samenwerking met het bestuur van het dorpshuis "Valentijn". Om 15.00 uur is de tentoonstelling open voor het publiek.

Toegang: Voor bezitters deelnemerskaart/uitnodiging (op vertoon) gratis.

Toegangsprijs f. 1,--.

Kinderen beneden 12 jaar onder geleide gratis.

Voor scholen aparte regeling.

Openingstijden zondag 10 sept.: 15.00 tot 18.00 en 19.30 tot 21.00 uur.

 

Zondagmiddag. Aanvang 15.00 uur.

"FEEST VAN DE VIJF HOEVEN" op de "Plaets van de vier Hoeven" (centrum).

Volksspelen en demonstraties.

RINGSTEKEN Organisatie ponyclub "De Pikeurtjes" van Sterksel.

DORSEN MET DE VLEGEL (demonstratie). Een kwartet dorsers zal demonstreren,

hoe in vroeger tijd het graan werd gedorst. Organisatie de Bejaardenbond van Sterksel.

ZAKLOPEN (voor dames en heren)

MASTKLIMMEN

TOUWTREKKEN

STELTLOPEN (voor dames en heren)

KAATSEN MET DRIE BALLEN (voor dames)

Organisatie: R.K.S.V.  (Sportvereniging Sterksel), "De Vlinders" (Handbalvereniging),     K.P.J. (Katholieke Plattelandsjongeren Sterksel)

BALKRUIEN Organisatie: K.V.O. (Katholieke Vrouwenorganisatie).

REPEN (Hoepelen) Organisatie: "Badmintonclub Sterksel".

14.00 uur tot 24.00 uur. Openluchtuitspanning "Hoeve de Poel" (Abdijbier verkrijgbaar)   (zie zaterdag 9 september).

Aanvang 20.00 uur. BAL VAN DE VIJF HOEVEN. (zie zaterdag 9 september).

± 17.00 uur. Tweede opvoering van de BALLADE VAN STERKSEL (zie zaterdag 9 september).

Van 19.00 tot 02.00 uur. FEESTVERLICHTING (zie zaterdag 9 september).

Overige spontane bijdragen aan her feest zullen voor U en ons, hopelijk een prettige verrassing zijn. Deze waren bij het sluiten van dit programma helaas nog niet definitief.

Maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september:

Tentoonstelling "800 JAAR STERKSEL" in het Dorpshuis “Valentijn“.,

Dagelijks van 19.30 tot 21.00 uur.

Toegang: Voor bezitters deelnemerskaart/uitnodiging (op vertoon) gratis. Toegangsbewijs f. 1,--. Kinderen beneden 12 jaar onder geleide, gratis. Voor scholen aparte regeling.

Zondag 17 september: Dorpshuis "Valentijn“, Tentoonstelling "800 JAAR STERKSEL".

Open: 14.00 uur tot 18u00 en 1930 tot 21.00 uur   Toegang: Voor bezitters deelnemerskaart/uitnodiging (op vertoon) gratis. 

Toegangsbewijs f. 1,--.

Kinderen beneden 12 jaar onder geleide, gratis.

Voor scholen aparte regeling.

Dinsdag 24 oktober:

Inleiding door Drs. T.J. Gerits O. Praem, van de abdij van Averbode over

HET PRAEMONSTRATENZER VROUWENKLOOSTER VAN KEIZERSBOS-NEER EN ZIJN INVLOED IN DE STREEK.

Deze inleiding vindt plaats in de Grote zaal van Hotel “De Schammert" te LEENDE

Aanvang 20.00 uur.

Toegang: Voor bezitters deelnemerskaart/uitnodiging (op vertoon) gratis

Toegang verder voor iedereen; toegangsprijs f. 2,--.

Deze bijeenkomst is tevens sluiting van de "viering 1172-1972" en in zijn aard een unieke bijeenkomst waarvoor wij grote belangstelling verwachten.

 

 

Ga terug