Zweder van Horne (1340)

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:4, blz.63

ZWEDER VAN HORNE (1340)

door: A.F.N. van Asten

Bij de inventaris van het Leenhof van Brabant, zich bevindend in het rijksarchief te Brussel, bevindt zich onder nr. 2: Het Stootboek.

Sinds 1971 is er op het rijksarchief te Den Bosch een fotokopie van dat Stootboek aanwezig. Dat Stootboek heeft zijn naam gekregen van Jan Stoot die rondom 1340-1350 klerk was gedurende de regering van hertog Jan II van Brabant en zijn dochter Johanna, gehuwd met Wenceslaus van Bohemen.

Jan Stoot rekende in dat boek alle Ieenheren en leengoederen van zijn heer de hertog op.

Zo vonden we onder het kwartier van Brussel op folio 9 van dat Stootboek:  

-  Zweder van Horne, heere van Gaesbeke, de dorpe van Heze, van Leende ende van Loen met al haren toebehoerten ende de hertoghe en heeft ere negheem recht in dan de manscap.

op folio 18:

- Didderic van Horne geheiten Loef, theerscap van Harstal, van Leende ende van Heze met allen haren toebehoerten.

op folio 55 verso:

- Zweder van Horne, heer van Harstal ende van Gaesbeke ende van Abcoude, de dorpe van Loen (bij Oisterwijc), van Heze ende van Leende met der voeghdien van XI ho(e)ven lands te Leende. Onze vraag is nu: Wie kan er iets vertellen over die Zweder van Horne en eventueel over die XI hoven Iants in Leende? Wat had hij met Heeze-Leende te maken?

In het Spechtboek (inventaris nr. 4 en eveneens in Den Bosch) gemaakt door Nicolaas Specht als notaris en klerk van de hertog van Brabant in1379, staat op folio 195 o.a.:

- Willem, Here van Horne, houdt Wadert, Wedert ende Heze en Leende metten rechten ende XI hoven Iants te Leende.

Hier dus weer dat land in Leende!

Ga terug